Naujienos

2023 - 09 - 13

Pateikiame LMSA pastabas ir pasiūlymus AM rengiamam LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygo įstatymo pakeitimų projektui

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) pateikėme išsamias pastabas ir pasiūlymus Aplinkos ministerijos rengiamam ir pakartotinai pateiktam derinti TAIS Nr. 23-2050(2) Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 projektui. [nuoroda įprojektą- https://rb.gy/8rz1m ]

Teigiamai vertiname tai, kad projekto rengėjai dalinai atskleidė siūlomų naujų apribojimų mastus ir kiek tai kainuotų Aiškinamojo rašto 13 punkte. Tačiau išlieka iš dalies klaidinantys teiginiai Aiškinamojo rašto 5 ir 7 punktuose neva SŽNS įstatymo pakeitimo projekte numatomas teisinio reguliavimo poveikis neturės neigiamų pasekmių. Pataisų rengėjai neįžvelgia poveikio privačiai nuosavybei, verslo sąlygoms ir jo plėtrai. Tuo tarpu, pavyzdžiui, vien kirtimų apribojimai tiek valstybiniuose, tiek privačiuose miškuose turės tiesioginį neigiamą poveikį nuosavybės vertei, miškų verslui ir jo plėtrai ir tai atsispindi Aiškinamojo rašto 13 punkte pateikiamuose duomenyse. Dabar galiojantys draudimai jau apima 84 672 ha miško ploto. Papildomi siūlomi draudimai apimtų 21 412 ha miško ploto (tame tarpe- ne mažiau 5218 ha brandžių medynų valstybės valdomuose miškuose ir 4097 ha- privačiuose miškuose. Aiškinamąjame rašte pripažįstama, kad remiantis Valstybės miškų tarnybos paskaičiavimais Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimui su jau esančiais apribojimais ir naujai apribojimais reikės 150 mln. Eur valstybės biudžeto lėšų kompensacijoms privatiems asmenims už nustatomus pagrindinių miško kirtimų draudimus saugomose teritorijose. Nors pateikiama galimai netiksli VMT skaičiavimų interpretacija, kadangi VMT skaičiavimai apėmė duomenis apie pasekmes tik III ir IV gr. miškuose, kiek įvedami apribojimai ūkininkavimui miškuose per artimiausius 5 metus kainuos valstybei, ūkiui, savininkams. Gauti rezultatai: ~0,5 mlrd.EUR! Jei laikytis Konstitucijos- tai vien tik privačių miškų savininkams turi būti atlyginama~148,3 mln EUR. O per tą laikotarpį dėl papildomų draudimų nepateiktos žaliavinės medienos kiekis sudarytų 8,961 mln.m3 (arba 1,8 mln.m3 kasmet). O kur dar kompensacijos už kitokius draudimus (statybų, žemės ūkio, medžioklės ir kt.).
Gausūs draudimai statyti, sodinti, auginti, medžioti ir kt., be abejo, turės poveikį įvairiems verslams (statybų, žemės ūkio, medžioklės ir kt.; saugomose teritorijose turi būti leidžiama medžioti ir bebrus. Negalint jų medžioti gali nelikti ką saugoti miškuose). Tai reikėtų taipogi išanalizuoti ir įvertinti Aiškinamajame rašte. Pamatuotiems sprendimams priimti yra būtina įvertinti teikiamų SŽNSĮ sprendinių kaštus, pateikti objektyvią informaciją, kiek keliamos aplinkosauginės ambicijos (jų realizavimo atveju) kainuotų Lietuvai, kaip paveiks ūkio konkurencingumą, ar tai atitinka šalies biudžeto galimybes, kaip bus užtikrinamos privačios nuosavybės teisės, o jei yra neišvengiama- tuomet įvertinti dėl atsirasiančių nuosavybės teisių apribojimų ar nusavinimo būtinas išmokėti kompensacijų sumas ir kitus aspektus. Kitu atveju bereikalingai būtų kuriama nepriimtina teisinėje valstybėje teisinio netikrumo atmosfera.