Naujienos

2023 - 09 - 16

Su Miškininko diena!

Mielieji miškų savininkai, miškininkai !

kasmet rugsėjo trečią šeštadienį Lietuvoje švenčiama Miškininko diena. Šią dieną prisimename miškų svarbą bei teikiamą naudą, pagerbiame miškus prižiūrinčius ir puoselėjančius žmones.

Visi kartu dirbame ateities kartoms, nelaukdami apdovanojimų. Miškai suvienijo daugelį geriems, miškų savininkams ir visuomenei naudingiems darbams. Mūsų kuklių pastangų vaisiai bręsta dešimtmečius ir jais pasinaudos tik ateities kartos. 

Nuoširdžiai sveikiname  visus miškų savininkus ir miškininkus, miškų darbuotojus, o taip pat visus miško gėrybių ir medienos naudotojus su Miškininko diena! Stiprios sveikatos, ištvermės ir tikros žmogiškos laimės visiems šia proga!

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA

Nuo seno Lietuvos miškai buvo - ir yra- svarbus veiksnys, kuriant Lietuvos valstybę, formuojant kraštovaizdį ir jos žmonių gyvenseną. Istorijos bėgyje buvusiose miškų žemėse atsirado dirbami laukai, išaugo sodybos, gyvenvietės, nusidriekė keliai.  Likusieji miškai ne tik teikė materialines vertybes ir šilumą, bet buvo krašto puošmena, natūralios gamtos oazė ir Laisvės gynėjų prieglobstis.
 
Šiandien mes auginame, saugome ir naudojame miškus atsakingai, aiškiai suvokdami jų daugiafunkcinę paskirtį, pripažindami ir gerbdami įvairias miškų nuosavybės formas. Labai išaugo privačių miškų sektoriaus, kuriam priklauso daugiau kaip 250 tūkst. miško savininkų, reikšmė socialiniame ir ekonominiame šalies gyvenime. Per pastaruosius 75 metus šalies miškingumas išaugo beveik 40 proc. (nuo 19,7% -1948 m. iki 33.8% -2022 m.). Didele dalimi šis ~900 tūkst.ha prieaugis-  privačių žemių sąskaita, bolševikų sovietmečiu atimtų, o  atkūrus Nepriklausomybę - susigrąžintų. 
 
Privačių miškų savininkai galime pagrįstai didžiuotis tuo, kad atkūrus valstybingumą ne tik buvo atkurtos Lietuvos žmonių teisės į privačią nuosavybę, bet per daugiau kaip pora dešimtmečių, nežiūrint visokių blogio pranašų “linkėjimų”, atskirų netoleregių politikų, ekokratų bei žaliuojančių radikalų pastangų vis labiau išguiti miškininkavimą iš Lietuvos, iš esmės pagerėjo privačių miškų rodikliai ir šiandien jie panašūs į valstybinių miškų.
Teigiamų vilčių teikia nauja redakcija Aplinkos ministerijos rengiamas naujas LR Miškų įstatymo projektas, kurį nors ir kritikuojame, tačiau įžvelgiame keletą svarbių  siūlomų pokyčių logiškesnio reglamentavimo link [plačiau- čia...>>>]. Matysime, koks įstatymo projektas  pasieks Seimą šių metų pabaigoje, ar sekančių pradžioje. Sieksime, kad kuo pilniau būtų atliepti miško savininkų lūkesčiai. 
Seime jau aptariamas didelės įtakos miškininkavimui ir miškams turėsiantis nauja redalcija parengtas LR Saugomų teritorijų įstatymas [plačiau- čia...>>>]. Aplinkos ministerija susirinko pastabas jau antrą kart viešai derintam LR Specialiųjų žemės sąlygų įstatymo pakeitimų projektams [plačiau- čia...>>>]. Aktyviai dalyvaujame šiuose teisėkūros procesuose.
Jau net 7 savivaldybėse  paskelbta stichinė nelaimė miškuose dėl išplitusių kenkėjų židinių. Suvaldyti dėl to stipriai blogėjančią sanitarinę miškų būklę sudėtinga ne vien tik dėl gamtinių faktorių, situacijos rinkoje, bet ir dėl ilgai priimamų sprendimų atsisakant perteklinių biurokratinių suvaržymų, trukdančių operatyviai pradėti darbus miškuose, kai tik nustatomas kenkėjų pažeistų medžių plotas.  Bet ir čia pokyčių yra, bent jau leidimų miškui kirsti gavimo tvarka ir terminai pastaruoju metu yra patikslinti, pamažinta biurokratijos [plačiau- čia...>>>].
 
Visos Lietuvos miškų plotai, produktyvumas ir sukauptas potencialas dar niekada nebuvo tokie gausūs, kaip šiuo metu. Miškuose sutelktas didžiulis potencialas mūsų visų gerbūviui didinti, jei tik bus sąlygos išmintingam ūkininkavimui. Tvirtai tikime, kad visos Lietuvos girios visų mūsų rūpesčio ir pastangų dėka bus ir toliau tvarkomos vadovaujantis ne manipuliuojančiųjų visuomenės emocijomis "akcijomis", o sveiku protu, sukauptomis ilgametėmis miškininkavimo žiniomis ir tvaraus – subalansuoto ūkininkavimo principais. Jos išliks esminiu ir estetiškiausiu kraštovaizdžio elementu, daugelio gyvūnijos ir augalijos rūšių patikima buveine, nemažėjančiu žaliavos šaltiniu mūsų pramonei, pagrindiniu švarios aplinkos indikatoriumi, rekreacijos ir sveikos gyvensenos arena. 
 
Nepraraskite optimizmo ir noro miškininkauti, kad ir kokių sunkumų beiškiltų. Sėkmės visiems prasminguose darbuose!
 
Lietuvos miško savininkų asociacijos Valdybos vardu
LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis 

_________

Miškininko diena švenčiama nuo 2000 m. Rekomendavus Aplinkos ministerijos kolegijai, tuometinis aplinkos ministras Dainius Lygis priėmė šventę numatantį įsakymą.