Naujienos

2023 - 04 - 12

Švedijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė- valstybė privalo miško savininkams išmokėti kompensacijas už teisės naudotis savo mišku apribojimus

Švedijos Aukščiausiasis Teismas 2023m. balandžio 5 d. nusprendė [nuoroda https://bit.ly/3UCfStD], kad žemės savininkams turi būti atlyginta finansiškai, jeigu valdžia apriboja miško savininko galimybę naudotis nuosava žeme. Pagal dabar galiojančias rūšių apsaugos taisykles, jei jas ir toliau taikys, ateinančiais metais Švedijos valstybė turės išmokėti miško savininkams įspūdingas kompensacijas, preliminariais vertinimais galinčias bendrai siekti ~1-2 mlrd. Švedijos kronų.

Teisinio tikrumo pergalė

Teisminiai procesai tęsėsi daugiau nei penkerius metus ir visą tą laiką Švedijos miškų savininkų bendruomenėje tvyrojo nežinomybė. Dauguma smulkesnių miškų savininkų iki šiol nesiryždavo arba neturėjo pakankamai išteklių bei jėgų paduoti valstybę į teismą.  Tačiau po teismo sprendimo situacija pasikeitė. Vyriausybė dabar turi užtikrinti, kad visi miškų savininkai, turintys teisę į kompensaciją, taip pat jas gautų, atskirai dėl to nesikreipdami į Aukščiausiąjį teismą. 

Nuosprendis yra teisinio tikrumo pergalė ir lemiamas smulkaus verslo gyvybingumo užtikrinimas kaimiškose vietovėse. 

Paulas Christenssonas, LRF Skogsägarna pirmininkas

Tai labai džiugi žinia. Dar kartą gauname patvirtinimą, kad valdžia negali apriboti miško savininko teisės naudotis savo mišku nemokėdama kompensacijų. Tai kaimo ir visų miško savininkų, sugebėjusių atsistoti už savo teise, pergalė,- sako Paulas Christenssonas, LRF Skogsägarna pirmininkas.

Trumpai apie bylą:  Švedijos Aukščiausiasis Teismas 2023 m. balandžio 5 d. nusprendė [nuoroda],  kad valstybė privalo atlyginti miškų bendrovei  padarytą žalą,  kurią ji patyrė kuomet miškų agentūra uždraudė savininkui- miškų bendrovei iškirsti apie 20 hektarų miško žemės. Tai buvo padaryta atsižvelgiant į tai, kad kirtimas sutrikdys toje vietoje vykstančią elnių rują, todėl kirtimas buvo draudžiamas pagal rūšies apsaugos potvarkį. Tuomet miškų bendrovė paprašė, kad valstybė sumokėtų kompensaciją, atitinkančią turto vertės sumažėjimą su tam tikru priedu. Rūšies apsaugos potvarkio nuostatos smarkiai pablogino vykstantį žemės naudojimą draudimų paveiktoje nuosavybės dalyje. Žemės naudojimo apribojimą lėmė aplinkybės, kurių miškų įmonė negalėjo paveikti ar numatyti. Finansinis poveikis buvo reikšmingas – kiek daugiau nei 2,8 mln. SEK. Taigi teismas nusprendė, kad kirtimo kliūtis padarė tokią didelę žalą, kad nėra adekvatu nuostolių naštą užkrauti ant miško savininko pečių.