Naujienos

2022 - 10 - 26

Vyriausybė pavedė Aplinkos ministerijai formuoti valstybės politiką žemės valdymo ir naudojimo klausimais

Siekiant įgyvendinti nuo 2023-01-04 įsigaliosiančias Žemės įstatymo nuostatas (nurodančias, kad didžioji dalis žemės naudojimo politikos formavimo būtų perduodama Aplinkos ministerijai), šį trečiadienį Vyriausybė pritarė atitinkamiems Aplinkos ministerijos nuostatų pakeitimams. Taip užbaigiamas pirmasis valstybinės žemės valdymo ir naudojimo pertvarkos etapas.
 
Aplinkos ministerija iš Žemės ūkio ministerijos perima žemės tvarkymo funkcijas: žemės reformos, žemėtvarkos, Nekilnojamojo turto kadastro, žemės naudojimo valstybinės kontrolės, geodezijos, kartografijos, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo sričių politikos formavimo funkcijas.
 
Atnaujinti Aplinkos ministerijos nuostatai nustato Aplinkos ministerijos veiklos tikslus ir pagrindines funkcijas viename teisės akte, kad būtų aiški ministerijos kompetencija visiems subjektams ir visuomenei.
 
LRV posėdžio medžiaga dėl AM ir ŽŪM nuostatų patvirtinimo: https://bit.ly/3U0GP8v

Šiais pakeitimais įgyvendinama nauja Žemės įstatymo redakcija, kurią Seimas patvirtino 2022 m. birželio mėn. Ji įsigalios nuo 2023 m. sausio 4 d.

Spalį Vyriausybė jau pritarė, kad būtų pakeistas Nacionalinės žemės tarnybos pavaldumas – ši įstaiga nuo kitų metų pradžios tampa pavaldi Aplinkos ministerijai. Kartu Vyriausybė pavedė aplinkos ministrui rūpintis žemės tvarkymo, žemės reformos, žemėtvarkos, geodezijos, kartografijos, nekilnojamojo turto kadastro, erdvinių duomenų rinkinių tvarkymo ir Lietuvos erdvinės informacijos infrastruktūros plėtojimo sritimis.

Antrajame valstybinės žemės valdymo ir naudojimo reformos etape numatyta reglamentuojamų procesų ir institucijų funkcijų žemės naudojimo politikos srityje peržiūra ir optimizavimas, teisinio reguliavimo tobulinimas.

Bus priimami sprendimai, kaip tobulinti žemėtvarkos, servitutų nustatymo, specialistų atestavimo, kadastrinių matavimų, žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir kitų procesų reglamentavimą.