Naujienos

2004 - 11 - 24

* Naujasis LŽŪU rektorius - miškininkas

 Žemės ūkio universitetas turi naują rektorių
2004 m. lapkričio 18 d., ketvirtadienis

Dvi penkerių metų kadencijas Lietuvos žemės ūkio universitetui (LŽŪU) vadovavusį profesorių Albiną Kustą pakeis habilituotas daktaras profesorius Romualdas Deltuvas. Vakar LŽŪU senato narių balsų dauguma jis išrinktas naujuoju, tryliktuoju, šios aukštosios mokyklos rektoriumi. Šis 61 metų miškotvarkos specialistas iki šiol ėjo mokslo prorektoriaus pareigas. Kartu su R.Deltuvu dėl rektoriaus posto varžėsi Žemės ūkio inžinerijos fakulteto dekanas prof. Algirdas Jonas Raila.

R.Deltuvas yra sumanus organizatorius, gerai mokantis tris užsienio kalbas. Profesorius - kelių šalies bei tarptautinių mokslinių draugijų, tarybų bei organizacijų narys, Lietuvos mokslo ir studijų fondo Biomedicininių mokslų komiteto pirmininkas. Ne vienerius metus jis buvo Švedijos karališkosios žemės ir miškų ūkio mokslų akademijos ekspertas, dabar dalyvauja keliuose tarptautiniuose projektuose miškininkystės klausimais. Kaip miškotvarkos katedros profesorius dėsto būsimiesiems miškininkams. Naujasis rektorius yra vienas Lietuvos miškų įstatymo projekto rengėjų, darbo grupių Lietuvos miškų urėdijų reorganizavimo, Lietuvos miškotvarkos taisyklių projektams parengti vadovas.

R.Deltuvui įteiktas rektoriaus pažymėjimas, LŽŪU vadovo pareigas jis pradės eiti nuo pirmosios išrinkimo dienos. Pagal universiteto statutą, naujasis rektorius bus inauguruotas po šimto dienų.

Pirmasis 1924 metais išrinktas šios aukštosios mokyklos rektorius Povilas Matulionis irgi buvo miškininkas.