Naujienos

2004 - 11 - 25

*SAPARD paramos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaita

ES parama Lietuvos žemės ūkiui, vertinant skaičiais, yra įspūdinga:

2004–2006 m. kasmet skiriama po 1,4 mlrd. Lt net pagal 70 paramos priemonių.
Į ES paramą pretenduoja didelis skaičius žmonių, todėl sukurtos ir su ES Komisijos pareigūnais suderintos darbo procedūros, įdiegta informacinė paramosadministravimo sistema visoje Lietuvoje, plečiasi Nacionalinės mokėjimo agentūrosveikla regionuose.

Išsamiau skaitykite: http://www.nma.lt/

SAPARD paramos
įgyvendinimo Lietuvoje
ataskaita
Šaltinis: www.nma.lt