Naujienos

2004 - 11 - 29

* LMSA kreipimąsis į Aplinkos ministrą dėl naujų saugomų teritorijų steigimo

Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) gauna nemažai nusiskundimų iš miško savininkų, kurių valdos patenka į steigiamas NATURA 2000 tinklo ir kt. saugomas teritorijas.
Jų esmė- steigiant naujas saugomas teritorijas ar įvedant naujus apribojimus jau esamose, savininkai už tokių teritorijų steigimą atsakingų pareigūnų nėra informuojami (nei tiesiogiai nei per miško savininkus vienijančias savivaldos organizacijas) apie numatomus privačiose valdose ūkinės veiklos apribojimus, su savininkais nesikonsultuojama, jie nėra kviečiami asmeniškai atvykti į ir todėl neturi galimybės viešų svarstymų metu atstovauti savo interesus ir kartu ieškoti priimtino sprendimo

Todėl 2004,11,29 rastu Nr.128. LMSA kreipėsi į Aplinkos ministrą Arūna Kundrotą, Raštą skaitykite LMSA siunčiamų raštų skyrelyje>>>