Naujienos

2004 - 10 - 13

* Valstybinės reikšmės miškų plotas padidėjo 75 tūkst. hektarų

Valstybinės reikšmės miškų plotas padidėjo 75 tūkst. hektarų
 
Šiandien Vyriausybė patvirtino valstybinės reikšmės miškų plotus pagal naujas Aplinkos ministerijos parengtas schemas.
Jose pažymėti visi Miškų įstatymo nurodyti valstybinės reikšmės miškai. Tai miestų miškai, miškai, esantys 7 km pločio juostoje nuo Baltijos jūros ir Kuršių marių, valstybiniai miško medelynai ir miško sėklinės plantacijos, miško genetiniai draustiniai, miškų mokslinio tyrimo ir mokymo bei selekcinės sėklininkystės objektai ir kiti valstybinės reikšmės miškai. Pagal naujai parengtas schemas valstybinės reikšmės miškų plotas padidėjo 75 tūkst. hektarų – nuo 1018,2 tūkst. ha iki 1093,71 tūkst. hektarų.
Rengiant šias schemas atsižvelgta į apskričių viršininkų administracijų siūlymus patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir jų ribas, išbraukiant iš valstybinės reikšmės miškų plotų buvusius privačius miškus, į kuriuos nuosavybės teises atkurti pageidauja buvę savininkai ar jų teisių paveldėtojai. Taip pat atsižvelgta į Vilniaus miesto savivaldybės siūlymą patikslinti valstybinės reikšmės miškų plotus ir jų ribas Vilniaus mieste, siekiant išsaugoti Šeškinės šlaitų geomorfologinio draustinio vietovaizdžio topologinę geosistemą, šios teritorijos žalias gamtinio karkaso zonas ir derinant valstybinių ir privačių žemių valdytojų interesus.
Šie miškai Alytaus apskrityje užima 117,14 ha, Kauno apskrityje – 137,63 ha, Klaipėdos apskrityje – 74,29 ha, Marijampolės apskrityje – 73,59 ha, Panevėžio apskrityje – 106,89 ha, Šiaulių apskrityje – 132,1 ha, Tauragės apskrityje – 87,72 ha, Telšių apskrityje – 70,1 ha, Utenos apskrityje – 73,06 ha, Vilniaus apskrityje – 221,19 ha. Valstybinės reikšmės miškai dabar sudaro 53 proc. bendro šalies miškų ploto.
Patvirtinus valstybinės reikšmės miškų plotus ir jų ribas sudaromos galimybės paspartinti žemės reformos eigą, atkuriant nuosavybės teises į miškus.

2004-10-27