Naujienos

2005 - 03 - 04

*Žemės ūkio rūmai tapo Europos žemdirbių organizacijos nariu

Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai tapo Europos žemdirbių organizacijos nariu

2004 m. gruodžio 28 d. LR Žemės ūkio rūmai pateikė prašymą tapti COPA ir COGECA organizacijų nariu. Š.m. vasario 10-11 d. Briuselyje vykusių COPA ir COGECA Prezidiumų posėdyje buvo pritarta LR Žemės ūkio rūmų priėmimui į minėtųjų organizacijų pilnateisių narių gretas. Vasario 28 d. LR Žemės ūkio rūmai gavo oficialų patvirtinimą ir sveikinimą iš COPA ir COGECA prezidentų Peter Gaemelke ir Eduardo Baamonde.

Pripažintos ES Mastrichto sutartyje, aktyvios ES institucijų partnerės COPA ir COGECA yra Europos žemdirbių bei žemės ūkio kooperatyvų organizacijas vienijančios lobistinės asociacijos. Šiuo metu COPA (Europos Sąjungos žemės ūkio organizacijų komitetas) ir COGECA (Europos Sąjungos žemės ūkio kooperatyvų konfederacija) vienija apie 70 didžiausių Europos Sąjungos žemdirbių organizacijų. COPA ir COGECA, turėdamos daugiau nei 40 metų kaimo žmonių interesų atstovavimo patirtį, sudaro sąlygas įvairių ES žemės ūkio sektorių atstovų diskusijoms bei visiems priimtinų problemų sprendimo būdų paieškoms. COPA-COGECA pilnateisiais nariais gali tapti tik nacionalinės bendrus žemdirbių, ne atskirų sektorių interesus, atstovaujančios organizacijos.

Šalies atstovavimo COPA-COGECA organizacijoje narystės mokestis 2005 m. sudaro 60884,87 EUR (210,2 tūkst. Lt).
 
Šalies valdžios institucijos iš Kaimo rėmimo programos žemdirbių organizacijoms skyrė finansavimą asocijuotos narystės Europos Sąjungos žemės ūkio organizacijose ir atstovavimo Europos Sąjungos organizacijose mokesčiams mokėti.

Šaltinis: www.zur.lt