Naujienos

2005 - 03 - 17

*Pastabos teikiantiems paraiškas pagal Kaimo plėtros priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“

Kovo 17 dieną  konsultavomės su Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistais, vertinančiais paraiškas .

Laukiamos patvirtinti šios priemonės pataisos, todėl rekomenduojame projektavimo darbus pradėti vykdyti susipažinus su pataisomis. Sekite  naujienas, pataisos turėtu būti patvirtintos iki balandžio 1d.

Šių metų teikime pateikus paraiškas (du šaukimai), sodinimo darbus bus galima vykdyti 2006 m. Kas pateiks paraiškas pavasariniame teikime, galės jau rudenį spėti pasiruošti žemę, kadangi planuojama su šiais pareiškėjais sudaryti iki rudens paramos suteikimo sutartis. 

Pateikiame šios konsultacijos metu aptartus trūkumus želdinimo projektuose, komerciniuose pasiūlymuose ir  paraiškose. 

 

Želdinimo projektai:

 • neįrašyti sodmenų  kilmės rajonai;
 • nenurodyti sodmenų išdėstymo atstumai, mišrinimas;
 • neteisingai apskaičiuotas lapuočių – spygliuočių procentas, turi būti skaičiuojama pagal vnt., į skaičių įskaičiuojami ir krūmai (jei yra projektuojami);
 • į želdomus plotus įtraukti jau savaime želiantys plotai (blogos agrarinės būklės) ir jie nurodyti paraiškoje. Šiuo atveju galima rengti vieną projektą ir blogos agrarinės būklės plotams apželdyti ir kartu esantiems geros agrarinės būklės plotams, tačiau paraiškoje turi būti nurodomas tik geros agrarinės būklės plotas, projekte rekomenduotina įdėti paaiškinimą apie želdomus plotus, brėžinyje juos nurodyti kaip atskirus želdomus sklypus;
 • jei projektuojamos apsaugos priemonės nuo žvėrių ir ligų turi būti detaliai nurodyta kuriuos plotuos kas bus taikoma, kokios priemonės;
 • nurodyti priešgaisrinių juostų ilgį;
 • projektuose nereikia dėti tokių priedų kaip rekomendacijos ir pan.(tai ne klaida),  tai gali būti duodama savininkui atskiru priedu, projektų vertinimui jis nereikalingas;
 • projekte reikia nurodyti medžių ir krūmų pilnus pavadinimus (du žodžiai).

Komerciniai pasiūlymai:

·        neatitinka suprojektuotų sodmenų skaičius, apsaugos priemonės ir k.t.;

·        nėra (nepilni) įmonės rekvizitų(-ai), pvz. pateiktas tik įmonės pavadinimas ir adresas;

·        Esant trims komerciniams pasiūlymams reikėtų pridėti aprašą, kuris komercinis pasiūlymas pasirenkamas.

Nuosavybę patvirtinantys ir kiti dokumentai:

·        sklypas negali būti išnuomotas kitiems asmenims, jei paraišką teikia savininkas;

·        pasenęs arba neteisingai išrašytas leidimas, turi atitikti  Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimo taisyklėse nurodomą formą, privalomas priedas – planas su nurodytomis įveisiamo miško ribomis;

·        esant bendrasavininkams nepateikiamas įgaliojimas vienam dėl sutikimo apželdinti ir kreipimosi bei išmokų gavimo pagal šią priemonę;

·        sklypo paskirtis – žemės ūkio, jei sklypas yra kitos paskirties ir nors ten yra žemės ūkio naudmenų – paraiška bus atmesta kaip neatitinkanti paramos priemonės reikalavimų.

Paraiška:

 • neteisingai nurodyti blokų numeriai, neatitinka apželdomų ir deklaracijose nurodytų naudmenų plotai. Reikia savininkus informuot dabar, kad jie pasidarytų kopijas blokų žemėlapių kuriuose yra išbraižę pasėlius, nes pas juos liks tik pasėlių deklaracijų kopijos be šių žemėlapių ir pildant paraiškas daugeliu atvejų nepavyks išvengt klaidų;
 • ūkininkų kategorijai priskirtinų  pareiškėjų paraiškose apželdomas plotas turi sutapt su dviejų metų pasėlių deklaracijų plotu, t.y. pretenduojant į didesnes išmokas negalima paraiškoje viršyti plotų,  kurie nebuvo du metus deklaruoti. Šiuo atveju reiktu projektuoti remiantis leidimu miškui įveisti ir dviejų paskutinių metų pasėlių deklaracijų kopijomis;
 • transportuojamas atstumas yra remiamas iki 300 km, didesniam atstumui nebus kompensuojama, jei paraiškoje nurodomos išlaidos pvz.: 3000 Lt, tai nuo to kentės tik pareiškėjas, nes jam reikės apmokėt įmonei tą skirtumą, kuris gal ir nėra pagrįstas;
 • neatitikimai lyginant duomenis projekte, komerciniame pasiūlyme ir paraiškoje. Rekomenduotina užpildžius paraišką peržiūrėti ar nėra padaryta elementarių pildymo klaidų ir įsitikinti ar sutampa skaičiai projekte ir pasiūlyme;
 • tiksliai nurodyti vienetus (čia ypač pridaroma klaidų), pvz. priešgaisrinės juostos matavimo vnt. yra metrai, o kompensuotina suma skaičiuojama pagal želdomus hektarus.
 • Tokie netikslumai susiję su visom medžiagom, sodmenimis ir darbais;
 • esant didesnei medžiagų, darbų kainai nei remtina maksimali suma – paraiškoje pildoma taip, kaip yra nurodyta komerciniame pasiūlyme. Skirtumą turės apmokėti savininkas, jam bus skirta parama neviršijant maksimalių sumų pagal išlaidų grupes;
 • jei darbus atliks pats pareiškėjas, paraiškoje nurodoma 100 proc. išlaidų suma (ne 60 proc.), nes apskaičiuojant paramą ji bus sumažinta iki 60 proc. Šiuo atveju galima tiesiog skaičiuoti ir pildyti pagal maksimaliai leidžiamą išlaidų sumą nurodytą išlaidų grupėse.

Detalesnė informacija

Jaunius Ledzinskas

Tel.: 8 5 2767590

Mob.: 8612 10 547

Jaunius@forest.lt