Naujienos

2015 - 03 - 12

VDI: Jei darbe neblaivus darbuotojas-kaip elgtis darbdaviui?

Neblaivumas darbe - viena iš didžiausių grėsmių įvykti nelaimingiems atsitikimams. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojus savo ir kitų gyvybei. Ką daryti darbdaviui pastebėjus neblaivų darbuotoją,- pataria Valstybinė darbo inspekcija (VDI).

Asociatyvi nuotr.

Ar tikrai darbuotojas neblaivus?

Požymiai, kuriems esant galima įtarti, kad asmuo yra neblaivus ar apsvaigęs nuo psichiką veikiančių medžiagų:

  • iš burnos sklindantis alkoholio kvapas;
  • neadekvati elgsena (asmuo susijaudinęs, dirglus, agresyvus, vangus ir pan.);
  • nerišli kalba;
  • nekoordinuoti judesiai, nestabili laikysena ir pan.

Darbo, kolektyvinėje sutartyje arba darbo tvarkos taisyklėse gali būti aptarta techninių  priemonių (alkotesterių ir kitų) naudojimo neblaivumui ar apsvaigimui nuo psichiką veikiančių medžiagų nustatyti tvarka. Jei šios tvarkos nėra, techninės priemonės galėtų būti naudojamos tik darbuotojui sutikus. Pastebėtina, kad darbuotojo neblaivumo faktą darbdavys gali nustatyti visomis teisėtomis prieinamomis priemonėmis ir tvarka. Įrodymais, kad darbuotojas darbo metu buvo neblaivus, gali būti tiek medicinos išvados, tiek tam tikri tą dieną darbe surašyti aktai, nurodant juose požymius, pagal kuriuos įtariama, jog darbuotojas yra neblaivus, tiek kitokie darbuotojo neblaivumo būklę fiksuojantys faktiniai duomenys.

Privalu nušalinti nuo darbo

Jei darbuotojas atėjo į darbą neblaivus ar alkoholį vartojo darbo vietoje, kurioje privalo atlikti darbines pareigas, ar darbo metu (kai privalo atlikti darbines pareigas), darbdavys privalo jį nušalinti nuo darbo ir tą darbo dieną nemokėti darbo užmokesčio. Savo ruožtu, darbuotojas turi teisę nesutikti su nušalinimu, pareikšdamas tai pasiaiškinime, kurio darbdavys privalo pareikalauti raštu.

Jeigu darbuotojas nepateikia darbdaviui paaiškinimo ir nepripažįsta savo girtumo fakto, darbdavys turi teisę jį įmonės transportu, vairuojant įgaliotam asmeniui, siųsti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros. Medicininės apžiūros išlaidas asmens sveikatos priežiūros įstaigai atlygina darbdavys, tačiau jei neblaivumo faktas pasitvirtins - darbdavio turėtas išlaidas teks atlyginti darbuotojui.

Dėl neblaivumo nuo darbo nušalintas darbuotojas turi teisę pats kreiptis į pageidaujamą asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir savo lėšomis atlikti medicininę apžiūrą - jeigu atsisako darbdavio asmens sveikatos priežiūros specialistų arba darbdavio siuntime nurodytos sveikatos priežiūros įstaigos specialistų atliekamos medicininės apžiūros ar nesutinka su jos rezultatais.

Darbuotojui atsisakius palikti darbo vietą arba vykti į asmens sveikatos priežiūros įstaigą atlikti medicininės apžiūros, darbdavys dėl jo elgesio turi kreiptis į įmonės vidaus saugos tarnybą, o jei tokios tarnybos nėra - į policijos pareigūnus, nepaisydamas, ar darbuotojas elgiasi agresyviai, ar ne.

„Atlygis" už neblaivumą darbe

Neblaivumas ar apsvaigimas nuo narkotinių arba toksinių medžiagų laikomas šiurkščiu darbo drausmės pažeidimu, nesvarbu, koks yra neblaivumo ar apsvaigimo laipsnis. Darbuotojui padarius šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, darbdavys, vadovaudamasis darbuotojo nušalinimo aktu ir darbuotojo raštišku pasiaiškinimu (jei darbuotojas pasiaiškinimą pateikė), turi teisę nutraukti darbo sutartį apie tai iš anksto neįspėjęs darbuotojo. Darbdavys taip pat gali skirti švelnesnę drausminę nuobaudą - pastabą arba papeikimą. Žinotina, kad už vieną darbo drausmės pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą.

Jei neblaivus arba apsvaigęs nuo narkotinių ar toksinių medžiagų darbuotojas padaro žalą, tokiais atvejais netaikomos darbuotojų materialinės atsakomybės ribos, todėl šią žalą darbuotojas privalo atlyginti visą.

VDI inf.