Naujienos

2017 - 04 - 08

LR vyriausiojo valstybino darbo inspektoriaus J.Griciaus informacija

Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius parengė išsamią prezentaciją "Nelaimingų atsitikimų miške prevencija – visų bendras rūpestis", kurios dėl laiko stokos nepristatė LMSA Generalinėje Asamblėjoje Ukmergėje. Tema aktuali, kadangi nuo 1994 m. metų šalies miškininkystės sektoriaus įmonėse įvyko 497 nelaimingi atsitikimai darbe, per kuriuos 384 darbuotojai patyrė lengvas, 59 – sunkias ir 54 – mirtinas traumas. Apie 80 procentų žuvusių darbe buvo miško kirtėjai.  

Siekiant išsiaiškinti miško kirtėjų profesinį pasirengimą, 2016 m. Valstybinė darbo inspekcija atliko miško kirtėjų darbų saugos žinių lygio apklausą ir apibendrino gautus duomenis. Su apklausos rezultatais ir kita informacija siūlome susipažinti  J.Griciaus prezentacijoje čia...>>>