Naujienos

2017 - 12 - 15

VDI: Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena – Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąraše

Gruodžio 14 d. įsigaliojo įstatymas, kuriuo Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena įteisinta kaip Lietuvos Respublikos atmintina diena. Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) iniciatyva Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena pirmąkart pažymėta prieš 16 metų. Šia diena diegiama nuostata, kad negalima darbo laikyti visaverčiu, jei jis nesaugus, jei dirbant rizikuojama savo ar kitų sveikata ir gerove, informuoja Valstybinė Darbo Inspekcija.

Lietuvoje kasmet apie 4000 žmonių patiria nelaimingus atsitikimus darbe, iš jų iki 200 – žūsta arba sunkiai susižaloja. Mūsų šalyje 1992-2017 metais darbe žuvo ir sužalota apie 80 tūkst. žmonių. Ši minia sužalotųjų, neįgaliųjų, ir tų, kurių netekome – beveik prilygsta Alytaus ir Utenos miestų gyventojų skaičiui kartu sudėjus.

Žūčių darbe skaičiaus, tenkančio 100 tūkst. darbuotojų, vidurkis ES yra 1,81, o Lietuvoje – 3,7. „Žinoma, – sako Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Jonas Gricius, – jei prisimintume, kad šis rodiklis Lietuvoje 1995 m. buvo 8,6, vėliau – 2003 m. šoktelėjo vos ne iki 10, tai Lietuva saugaus darbo srityje pastaraisiais metais gerokai ūgtelėjo. Tačiau iki šiol ES ekonominėje erdvėje pagal šį koeficientą Lietuva yra priešpaskutinėje vietoje.“

TDO duomenimis, pasaulyje kasmet du milijonai vyrų ir moterų miršta dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar dėl susirgimų, susijusių su darbu. Europos Sąjungoje dėl su darbu susijusių priežasčių kas tris su puse minutės miršta vienas žmogus.

„Tai, kad Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena Lietuvoje oficialiai pripažinta atmintina diena, tikimės, paskatins darbdavius ir darbuotojus labiau susitelkti įgyvendinant saugaus darbo kultūros idėją ir ją įtvirtinti įvairiais lygiais. Ji suteiks galimybę dar labiau atkreipti visuomenės dėmesį į tą žalą ir skausmą, kuriuos sukelia abejingumas darbo sąlygoms bei siekti, kad ir darbuotojai suvoktų būtinybę patys saugoti save ir laikytis saugaus darbo reikalavimų. Juk saugant gyvybes darbe veiksmingas tik bendras darbas komandoje: darbdavys-darbuotojas-valstybė“, – pabrėžia J. Gricius.

Oficialiai minima Pasaulinė darbuotojų saugos ir sveikatos diena, pasak VDI vadovo, padės dar plačiau skleisti ir įtvirtinti nuostatas, kad jokios kompensacijos už blogas darbo sąlygas nėra saugaus darbo kultūros dalis – darbuotojo sveikata nėra prekė ir negali būti perkama. Ši diena primins, kad reikia dar sykį įvertinti, kas darbo vietose nesaugu, ką galima padaryti, kad išvengtumėme nelaimių.

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) savo iniciatyva inicijuoja Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos minėjimą jau daugiau nei dešimt metų. Šios dienos proga VDI vadovo laiškais kreipiamasi į socialinius partnerius, į šalies įmonių vadovus, rengiami susitikimai, pasitelkiama žiniasklaida. Tradiciškai organizuojama Pavasario konsultavimų savaitė. Jos metu visose apskrityse, savivaldybėse ir seniūnijose inspektoriai kviečia konsultuotis esamus ir būsimus darbdavius, darbuotojus, visus piliečius. Šalies mokyklose, gimnazijose darbo inspektoriai, taip pat ir bendradarbiaudami su įmonių atstovais, veda saugaus darbo pamokas. Siekdama sudominti saugaus darbo klausimais kuo daugiau įvairaus amžiaus, įvairių profesijų bei užsiėmimų asmenų, Pasaulinės darbuotojų saugos ir sveikatos dienos proga VDI jau trejus metus organizavo nacionalinį e. testą, skirtą plačiajai visuomenei – ką žinote apie saugų darbą.

Tačiau konsultuotis bei bendradarbiauti VDI kviečia nuolat: ir pasikviečiant į įmonę konsultacijai VDI inspektorių, ir tel. (8 5) 213 9772, el. paštu info@vdi.lt arba VDI socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.

Išsamesnė informacija – VDI Komunikacijos skyrius, tel. (8 5) 265 1628