Naujienos

2018 - 11 - 21

Nuotoliniai tyrimai – pagalba miškininkui ar sena-nauja mada?

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA), kartu su 10 partnerių iš įvairių Europos šalių, vykdo Europos Sąjungos Horizon 2020 programos projektą MySustainableForest. Tiesioginis pavadinimo vertimas į lietuvių kalbą reikštų „mano tvarus miškas“, tačiau projekte koncentruojamasi į tvaraus miškininkavimo aprūpinimą duomenimis, surenkamais pasitelkiant nuotolinius tyrimus. Šiuo metu duomenys apie mišką, ypač naudojant nuotolinius tyrimus, gali būti surenkami sparčiau, nei juos galime apdoroti, o tuo labiau panaudoti konkretiems praktiniams uždaviniams spręsti. Europos Sąjungos įgyvendinama Copernicus programa pateikia įvairaus turinio kosminius vaizdus dienų intervalais, gausu įvairios kilmės ir paskirties iš orlaivių gaunamų vaizdų, sparčiai kelią skinasi tokios dar nesenai egzotiškos technologijos kaip lazerinis ir hiperspektrinis skenavimas, anksčiau ar vėliau praktinę reikšmę įgaus nuotraukos iš bepiločių orlaivių.

Nepaisant iš principo perteklinės pasiūlos, tokių duomenų paklausa yra ribota. Dar labiau yra riboti konkretūs sprendimai, kuriais duomenys paverčiami naudinga informacija, ribotos potencialių tokios informacijos naudotojų kompetencijos bei poreikių suvokimas. Todėl turime daugybę „ekspertų“, kurie iš „googlo mapsų“ neginčijamai žino apie masiškai iškertamus Lietuvos miškus, „klastojamas“ statistikas ir pan.

MySustainableForest projektas siekia sukurti ir padaryti visuotinai prieinamais sudėtingus nuotolinių tyrimų duomenų apdorojimo algoritmus, kurių, tarkime, eilinis miškininkas niekados nesupras ir neturi suprasti. Yra kuriama platforma, kuria galės pasinaudoti eilinis miškininkyste užsiimantis miškininkystės specialistas, žinantis savo poreikius, tačiau neprivalantis sukti galvos dėl nesuskaitomos daugybės palydovinių ar orlaiviais grindžiamų duomenų rinkimo ir jų apdorojimo technologijų. Lietuvoje, tarkime, yra siekiama, kad privačiam miško savininkui vidinės miškotvarkos projektą rengiantis miškotvarkininkas galėtų pasinaudoti nuotolinių tyrimų duomenimis – ne tik Nacionalinės žemės tarnybos ar Valstybinės miškų tarnybos sudaromais ortofotoplanais, bet gilesnio apdorojimo produktais. Tokiais, kaip naujų sklypų ribų projektas, pakitimų miške sąrašas, tiek su medienos tiekimu, tiek ir kitomis miško funkcijomis susiję verčių žemėlapiai ir pan. Siekiama, kad platformos naudotojas detalizuotų savo poreikius, o nuotolinių duomenų rinkimas, jų apdorojimas ir priderinimas kiekvienam konkrečiam atvejui būtų sistemos funkcija. Pavyzdžiui, viena iš keliamų užduočių yra kaip inventorizuoti privačius miškus pasikeitus požiūriui į valstybinę miškų inventorizaciją sklypiniu metodu.

Tam, kad kuriama sistema būtų funkcionali, ji privalo orientuotis į vartotojo poreikius. Iš kitos pusės, potencialus sistemos vartotojas turi suprasti ir žinoti kaip jo poreikiai gali būti tenkinami geriau, pigiau, operatyviau, taip pat sugebėti mąstyti apie naujus poreikius. MySustainableForest projektas ypatingą dėmesį skiria dialogui tarp „kūrėjo“ ir „vartotojo“. Projekto komandą sudaro būtent nuotolinių tyrimų, informacinių technologijų ekspertai, žinantys „kaip padaryti“ ir miškininkai, pasakantys „ko reikia“. Periodiškai yra organizuojami darbiniai susitikimai partnerių šalyse, kuriuose dalyvauja ne tik tiesioginiai projekto dalyviai, bet ir atitinkamos šalies mokslininkai ir gamybininkai, kurių gyvenimą galėtų palengvinti nuotoliniai tyrimai. Š.m. lapkričio 19-20 dienomis toks susitikimas įvyko Zagrebe, Kroatijoje. Renginyje, kurį organizavo Kroatijos miškų tyrimo institutas, dalyvavo ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos atstovai. Kroatijoje, kur, kaip ir Lietuvoje, miškai reikšmingi tiek ekonominiu ar socialiniu, tiek ir aplinkosaugos aspektais, susiduriama su panašiomis nuotolinių tyrimų diegimo miškininkystėje problemomis. Šalia aukščiausio lygio mokslinių tyrimų, praktiniuose klausimuose neretas visiškas šios technologijos nesupratimas ir net ignoravimas, nors rimtų priežasčių tam kaip ir nėra. Na, nebent tokiomis priežastimis įvardintume informacijos, veiksmingų įrankių stoką, tam tikros baimes, kad pasikeitusios technologijos neišvengiamai siesis su įtakų kaita.

Daugiau informacijos apie MySustainableForest - https://mysustainableforest.com, o apie projekto susitikimą Kroatijoje - https://twitter.com/mysustforest