Naujienos

2019 - 02 - 14

Mokslininkai botanikai parengė savas rekomendacijas kirtimų vykdymui pušynuose

Mokslininkų botanikų ir ekologų grupė [Remigijus Daubaras, Laima Česonienė, Vidas Stakėnas, Vytautas Tamutis, Vilma Kaškonienė, Marcin Zych, Sigitas Juzėnas] apibendrino 2015-2018 metais vykdytus tyrimus ir paskelbė gan prieštaringas mokslines-praktines rekomendacijas "PLYNŲJŲ KIRTIMŲ POVEIKIS PUŠYNŲ EKOSISTEMOMS IR BŪDAI JOMS STABILIZUOTI" Susipažinti galima: https://www.lmt.lt/…/doclib/wygptzcnvkzkjbksxejvzbhasr9aujak. Šioms rekomendacijoms rimtų pastabų turi miškininkystės srities mokslininkai, kadangi jos parengtos daugiau koncentruojantis į žolinės augmenijos ir krūmokšnių biologiją, niekaip to nesiejant su medžių ir miško, kaip kompleksinės bendrijos, augimo dinamika.

Botanikų rengtos rekomendacijos skirtos miškininkams ir privačių miškų savininkams, kurių turimų pušynų plotuose vykdomi pagrindiniai miško kirtimai. Mokslininkai nesiūlo uždrausti plynųjų kirtimų pušynuose, tačiau palikti medžių grupeles ten, kur auga svarbios saugomos rūšys, pušynuose riboti biržių plotį iki 100 m, ir plotą iki 3 ha. Taipogi siūloma nedrausti rinkti kirtimo atliekas biokurui ir nederlingose Na augavietėse, nes suklotos į valksmus jos trukdo atsikurti miško paklotei ir medžiams, o tokiose augavietėse technika reikšmingai nepažeidžia dirvožemio.

Glaustai jos apibendrintos prezentacijoje, skaidres peržiūrėti galima čia: https://www.lmt.lt/…/doclib/yiiuvasssdkwpfc18dm58r5ebxzx22k3

Rekomendacijos parengtos vykdant Lietuvos nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektą „Plynųjų kirtimų poveikio miško ekosistemų biologinės įvairovės dinamikai tyrimai“ (akronimas MEKODINA, Nr. SIT-1/2015). Buvo įvertintas plynųjų miško kirtimų ir dirvos paruošimo miško kultūroms sodinti poveikis brukniniuose ir brukniniuose-mėlyniniuose pušynuose ir jų kirtavietėse.