Naujienos

2019 - 04 - 04

Kaip tvarkytis su dažnėjančiomis ir gausėjančiomis kenkėjų invazijomis miškuose?

Europos miškų institutas EFI paskelbė mokslinę studiją apie tai, kaip gyventi su žievėgraužiais kenkėjais- kinivarpomis, kadangi vis didesni šių vabaliukų pažeidžiamų spygliuočių miškų plotai Europoje ir pasaulyje kelia didžiulį nerimą. Naujausiame EFI mokslo politikos tyrime pateikiama informacija iš visos Europos ir Šiaurės Amerikos, aptariant naujas rekomendacijas dėl masiškai liemenų kenkėjų puolamų spygliuočių miškų Europoje. Pakol kinivarpų (pvz. Ips typographus) populiacijos yra mažos, jie veisiasi nusilpusiuose ar žūnančiuose medžiuose. Tačiau, kuomet jų populiacijos staiga pagausėja (dėl audrų, sausrų, ir kt.), kinivarpos masiškai užpuola daugybę sveikų medžių, kurie neapsigina ir žūva.

Tyrimas paskelbtas ir jo pagrindiniai rezultatai aptariami „ThinkForest“ renginyje „ Kaip reaguoti į miškų sutrikimus Europoje“ [https://www.efi.int/policysupport/thinkforest/disturbances/programme], vykstančiame šiandien, balandžio 4 d. Prahoje, Čekijoje.

Ataskaitą atsisiųsti galima iš čia: http://www.efi.int/sites/default/files/files/publication-bank/2019/efi_fstp_8_2019.pdf

Renginio tiesioginę video transliaciją galima stebėti: