Naujienos

2020 - 10 - 28

Įsibėgėja tarptautinis projektas „Biomasės vertės kūrimo grandinių potencialo panaudojimas Baltijos jūros regione“

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) kartu su kitomis 16 mokslo, verslo ir valstybinio sektoriaus organizacijomis iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Vokietijos, Švedijos, Norvegijos ir Rusijos įgyvendina Interreg Baltijos jūros regiono programos projektą „Biomasės vertės kūrimo grandinių potencialo panaudojimas Baltijos jūros regione“ (BalticBiomass4Value). Projektu siekiama paskatinti tvarų iškastinio kuro pakeitimą atsinaujinančiais biomasės energijos ištekliais bei platesnį inovatyvių žiedinės bioekonomikos gamybos metodų taikymą Baltijos jūros regiono šalyse.

Projekto indėlis nustatant tvarios bioenergetikos ir žiedinės bioekonomikos potencialą Baltijos jūros regione

Bioenergija išlieka svarbi siekiant Europos Sąjungos atsinaujinančių išteklių energijos ir klimato kaitos valdymo politikos tikslų, tačiau biomasė energijos gamybai turi būti naudojama tvariai ir efektyviai tam, kad optimaliai sumažinti išmetimą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį bei išlaikyti ekosistemos paslaugas, nesukeliant miškų, gyvūnijos ar biologinės įvairovės nykimo. Tuo pačiu sutariama, kad Europa turi potencialo efektyviau panaudoti žemės ūkio ir kitas atliekas. Siekiant įvertinti šias galimybes Baltijos jūros regiono šalyse, „BalticBiomass4Value“ projekto konsorciumas parengė ataskaitą apie vietinių biomasės išteklių ir taikomų technologijų potencialą pagerinti tvarų bioenergijos naudojimą Baltijos jūros regione [1] . Ataskaitoje, be kita ko, pristatomas bioenergijos gamybos potencialas iš tokių biomasės išteklių kaip šiaudai, daugiamečiai energetiniai augalai, mėšlas, srutos, žuvies perdirbimo atliekos.

Suprantant, kad bioenergijos gamybos plėtra priklauso nuo ekonominių veiksnių ir egzistuoja konkurencija tarp skirtingų rūšių energijos išteklių ir produktų, projekto konsorciumas taip pat atliko bioenergijos ir jos įvairių produktų rinkos perspektyvų Baltijos jūros regiono energetikos sistemoje analizę [2]. Šiame dokumente pristatomi bioenergijos gamybos ir suvartojimo Baltijos jūros regiono šalyse scenarijai bei prognozės.

Baltijos jūros regiono dalininkų mobilizavimas žaliajai transformacijai ir augimui

Iš „BalticBiomass4Value“ projekte dalyvaujančių šalių buvo surinkti daugiau nei 50 verslo įmonių gerosios patirties pavyzdžių, kurie atliepia tokius aplinkos kokybės gerinimo aspektus kaip iškastinių išteklių ir jų produktų (pvz., tradicinio plastiko) pakeitimas, atliekų, oro ir vandens taršos mažinimas, anglies sekvestracija, dirvožemio kokybės gerinimas, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio išsaugojimas. Šiuo metu projekto konsorciumas šių pavyzdžių pagrindu rengia tvarios bioenergijos ir kitų aplinkai draugiškų biologinės kilmės produktų gamybos verslo modelius, kurie galėtų būti pritaikomi skirtingose Baltijos jūros regiono šalyse. Nuo šių metų vasario mėnesio, nepaisant COVID-19 pandemijos, projekto partneriai savo šalyse įtraukė daugiau nei 200 verslo, nevyriausybinio, mokslo ir akademinio bei valstybinio sektoriaus organizacijų į diskusijas, kuriose buvo pristatyti minėti gerosios patirties pavyzdžiai ir aptartos žaliojo augimo galimybės bei iššūkiai.

 

  • Norinčius gauti tolimesnę informaciją apie „BalticBiomass4Value“ projekto veiklas ir rezultatus, kviečiame prenumeruoti naujienlaiškį [3] .
  • Šiuo metu jau galima susipažinti su trečiuoju projekto naujienlaiškiu [4] 

 


 [1]https://balticbiomass4value.eu/wp-content/uploads/2020/10/BB4V_A_2.2_REPORT_01.09.2020_FOR_WEB.pdf

 [2]https://balticbiomass4value.eu/wp-content/uploads/2019/06/BB4V_A_2.1_REPORT_17.10.2019_V2_FOR_WEB.pdf

 [3]https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/BalticBiomass4Value_newslettersubscribe

 [4]https://balticbiomass4value.eu/wp-content/uploads/2020/10/Newsletter-No.-3-Final-Version.pdf