Naujienos

2020 - 11 - 02

NutriBiomass4LIFE: per 2020 metus pasodinta ~500 tūkst. tuopų

Sakoma, kad viščiukus skaičiuoja rudenį. Projekto NutriBiomass4LIFE komanda susumavo, kad šiemet Lietuvoje pasodino 500 tūkst. tuopų ir įveisė 500 futbolo aikščių plotui prilygstančius tuopų želdinius.  

Apie tarptautinį LIFE projektą  NutriBiomass4LIFE – „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams – vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“. 

Projekto pradžia 2018-07-01, pabaiga-2022-03-31. 

Projekte dalyvauja šeši partneriai: UAB “Pageldynų plantacija”, “Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų institutas”, UAB “Pramonės eneregija”, UAB “Vilniaus vandenys”, Švedijos žemės ūkio mokslų universitetas (Augalininkystės ekologijos katedra) ir Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija.