Naujienos

2020 - 10 - 27

EFI: Visuomenės suvokimas apie miškus ir bioekonomiką

Europos miškų institutas (EFI) š.m. spalio 27 d. surengė nuotolinį webinarą "Public Perception on Forests and Bioeconomy". Dalyvaujame. Šio renginio tikslas yra suprasti ir aptarti visuomenės požiūrį į miškus, miškininkystę ir miško išteklių pagrindu vystomą bioekonomiką. Aptariami klausimai: - Kaip žiniasklaida ir mokslas formuoja visuomenės požiūrį į Europos miškus? - Kaip galima pagerinti visuomenės supratimą ir komunikaciją apie miškų ir miškininkystės vaidmenį?

Susipažinkite su renginio  programa ir pranešėjais

Renginio metu bus pristatytas naujas Europos miškų instituto tyrimas „Visuomenės požiūris į miškininkystę ir miškų bioekonomiką ES“. Atsisiųskite EFI tyrimo ataskaitą Public perceptions of forestry and the forest-based bioeconomy in the European Union

Stebėti konferencijos įrašą galima: https://vimeo.com/472005929 arba Youtube kanale:

„ThinkForest“ yra aukšto lygio mokslo politikos forumas, vienijantis politikos formuotojus, mokslo bendruomenę ir suinteresuotąsias šalis, kad jie galėtų užmegzti tiltus visos Europos miškų ir bioekonomikos klausimais. Renginiui vadovauja Janez Potočnik, „ThinkForest“ prezidentas.