Naujienos

2020 - 12 - 18

FAO atlikto tyrimai rezultatai rodo- Lietuvoje miškų ploto didėjimo tendencijos yra aiškios.

Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO) pasaulio miškų būklę sistemingai apskaito jau nuo 1948-ųjų metų. Pastaraisiais dešimtmečiais FAO vykdomos pasaulinės miškų apskaitos (toliau – FRA) yra derinamos su nuotoliniais tyrimais grindžiamu vertinimu, kurio tikslas – pateikti geografinę informaciją apie miškų plotus ir jų pokyčius pasaulyje bei regionuose.

2020 metais atlikto tokio vertinimo pagrindinis uždavinys – gauti nepriklausomus ir nuoseklius duomenis apie miškų būklę pasaulio, regionų ir pasaulinių ekologinių zonų pjūviais, šiuos įvertinimus susieti su 2018 metų žemės naudojimo ir dangos būkle.

Taip pat nusakyti žemės naudojimo ir dangos pokyčius per 2000-2010 ir 2010-2018 metų laikotarpius, įvardinti veiksnius, kurie nulėmė miškų plotų kaitą – mažėjimą arba didėjimą.

Duomenis, vadovaudamiesi vieninga metodika, surinko per 800 ekspertų iš visų pasaulio šalių. Lietuvą šiame tyrime atstovavo Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškotvarkos ir medienotyros instituto prof. Gintautas Mozgeris.

Tyrimais parodyta atrankos metodų svarba nuotoliniais tyrimais grindžiamose miškų inventorizacijose ir pačių atrankos metodų įvairovė.

Aiškiai skirtos žemės naudojimo ir žemės dangos sąvokos, kurios mūsuose dažnai painiojamos.

Daugiau informacijos apie šį projektą yra pateikta http://www.fao.org/forest-resources-assessment/remote-sensing/fra-2020-remote-sensing-survey/en/ bei ataskaitoje (spausti čia), apibendrinančioje Lietuvoje surinktus duomenis.

 

 

Išsamiau skaitykite Valstybinės miškų tarnybos svetainėje: https://bit.ly/2KO4F9b