Naujienos

2021 - 09 - 30

AM ir ŽŪM ištaisė techninę klaidą medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos miškui apskaičiavimo metodikoje

Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas 2021 m.  rugsėjo 27 d. pakeitė Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodiką [nuoroda į įsakymą Nr. D1-556/3D-604], ištaisydami  techninę (galimai) klaidą. Taip tinkamai sureaguota į Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) iškeltą problemą, kada atkreipėme dėmesį į iki šiol taikytos metodikos nelogiškumus, pailiustruodami tai faktiniais pavyzdžiais iš LMSA narių praktikos.

Pakeitimų tikslas – ištaisyti techninę klaidą Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos 21 punkte. Esmė - kad nuo šiol metodikoje apskaičiuojant antros amžiaus klasės ir vyresnio amžiaus medynų pažeidimo atveju žalos piniginę išraišką ir įvertinant žalą, susidariusią dėl medienos prieaugio praradimo, gauta reikšmė bus padauginama iš stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinės rūšies medžių dalies sklype (o ne iš medyno skalsumo).

 Citata iš ministrų įsakymo:

2.   Pakeičiame 21 punkto pirmą pastraipą ir ją išdėstome taip:

„21. Antros amžiaus klasės ir vyresnio amžiaus medynų pažeidimo atveju žalos piniginė išraiška apskaičiuojama įvertinant žalą, susidariusią dėl medienos prieaugio praradimo:


N2 =

I ̶S̶ ̶ x P

, Eur.

100

N2 – žala dėl medienos prieaugio praradimo, Eur,

Ip – medienos prieaugio praradimo nuostoliai, iškertant nebrandžius 1,0 skalsumo medynus, nustatyti pagal 3 priedą, Eur už ha,

S – medyno skalsumas X – stipriai pažeistų ir žuvusių tikslinių medžių rūšių medžių dalis %“.

P – sklypo plotas, ha.

 

Galiojančią suvestinę Metodikos redakciją rasite čia...>>>

LMSA inf.