Naujienos

2021 - 10 - 15

AM nustatė vilkų sumedžiojimo kvotą 2021–2022 m.

Penktadienį, spalio 15 d., prasideda 2021–2022 m. medžioklės su varovais sezonas, per kurį bus galima sumedžioti ir 190 vilkų. Toks limitas nustatytas atsižvelgus į vilkų populiacijos būklės stebėsenos duomenis, rūšies apsaugos poreikius, apskaičiuotą vilkų šeimų skaičių ir pastaraisiais metais jų padarytą žalą ūkiniams gyvūnams,- praneša am.lt. Aplinkos ministro 2021 m. spalio 13 d. įsakymas Nr. D1-582:https://bit.ly/3AEBQAC

Nustatyta, kad šiuo metu Lietuvoje gyvena ne mažiau 63 vilkų šeimų. 53 nustatytos pagal genetinius tyrimus, dar 10 – pagal stambiųjų plėšrūnų registravimo sistemos „Biomon.lt“ duomenis.

„Pagal Vilko apsaugos planą turėtumėme skirti ne mažesnę nei 205 vilkų kvotą. Tačiau manome, kad reiktų pereiti prie kiek kitokio populiacijos valdymo modelio. Įvertinus stabiliai augančią vilkų populiaciją jų sumedžiojimo kvota šį sezoną bus 190“, – sako aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis.

Patarėjo žodžiais, žiemos sezono medžioklė neatgraso vilkų nuo ūkininkams daromos žalos, o aktyviau reguliuoti plėšrūnų prieaugį reikėtų būtent tuo metu, kai pjaunami naminiai gyvuliai – tai yra vasarą ir ankstyvą rudenį. Todėl Aplinkos ministerija planuoja skatinti probleminių vilkų medžioklę ne medžioklės sezono metu.

Numatoma pagreitinti medžioklės leidimų išdavimo tvarką (supaprastinti jų išdavimo procedūras) ir sukurti galimybes kontroliuojančioms institucijoms, savivaldybėms, kad jos duotų atitinkamus nurodymus medžiotojams, prireikus pasitelktų specialistus. Taip iš esmės būtų pereinama prie kitokio vilkų populiacijos valdymo būdo.

Marius Čepulis pažymėjo, kad taip pat reiktų platesnės diskusijos apie medžioklės sezono terminų keitimus. Aplinkos ministerija preliminariai siūlo jį paankstinti mėnesiu ir anksčiau užbaigti – jis galėtų trukti nuo rugsėjo 15 d. iki vasario 28 d.

Be to, reikėtų padaryti tyrimus ir nustatyti, koks Lietuvoje yra vilkiukų išgyvenimo koficientas (iki šiol naudojamės kitų šalių duomenimis). „Genetiniai tyrimų reikia ne vien medžioklės kvotai nustatyti, o siekiant surinkti kuo daugiau informacijos apie svarbią Lietuvos ekosistemoms gyvūnų rūšį“, – pabrėžia patarėjas.

Vilkų sumedžiojimo 2021–2022 m. sezono limitui patvirtinti skirto aplinkos ministro įsakymo projektas buvo derinamas su visuomene ir suinteresuotomis institucijomis.

Vilkas yra saugoma rūšis. Pagal Europos laukinės gamtos ir gamtinės aplinkos apsaugos konvenciją (Berno konvenciją), ES Buveinių direktyvą ir kitus teisės aktus Lietuva yra įsipareigojusi užtikrinti palankią šios rūšies apsaugos būklę, todėl vilkų medžioklė ribojama nustatant ne tik leistiną medžioklės terminą, bet ir sumedžiojimo limitą.

Lietuvoje vilkų medžioklės sezonas prasideda spalio 15 d. ir trunka iki kovo 31 d. Išnaudojus jų sumedžiojimo limitą, sezonas nutraukiamas anksčiau.


 


 

Besidomintys vilkų populiacijos tyrimais Lietuvoje-  išklausykite mokslininkės dr. Renatos Špinkytės-Bačkaitienės pranešimą 2021 m. rugsėjo 24 d. vykusios konferencijos „LAUKINIŲ GYVŪNŲ, MIŠKO IR ŽMOGAUS SANTYKIS 2021“ įraše ➡

https://youtu.be/eHS0drhSxzA?t=13144


Aplinkos ministro patarėjas Marius Čepulis, kalbėdamas apie medžioklės ūkio tvarkymo aktualijas,  gan išsamiai supažindina su artimiausiais medžioklės reglamentavimo pokyčiais.

Išsamiau: 2021 m. rugsėjo 24 d. vykusios konferencijos „LAUKINIŲ GYVŪNŲ, MIŠKO IR ŽMOGAUS SANTYKIS 2021“ įraše ➡

https://youtu.be/eHS0drhSxzA?t=719