Naujienos

2021 - 12 - 14

Nacionalinio miškų susitarimo lik: po kelių aktyvistų skambių pareiškimų apie žlungantį NMS, procesas tęsiamas

Šį pirmadienį, 2021-12-13,  Aplinkos ministerija sukvietė į gyvą susitikimą aptarti susiklosčiusią situaciją ir Nacionalinio miškų susitarimo tolesnę eigą. Aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir AM Miškų politikos grupės vadovas Nerijus Kupstaitis pristatė AM lūkesčius NMS, infomavo apie aktyvesnį ministerijos įsitraukimą į NMS procesą, o viceministras Danas Augutis papasakojo, kad ministerija yra sutarusi su patyrusiu diplomatu Raimondu Karobliu, kad jis imsis proceso moderatoriaus vaidmens, aktyviau įtraukiant į NMS iki šiol gan pasyviai dalyvaujančius politikus.

Sutarta:

☑ Tęsti NMS susitarimų etapą;

☑Visos suinteresuotos NMS Sektorinės grupės deleguoja po atstovą į joms aktualias tematines susitarimų grupės;

☑ Po konkrečių susitarimų pasiekimo bus sprendžiama, ar tikslinga patikslinti Nacionalinės miškų Vizijos formuluotes.

NMS procesą Aplinkos ministerija tikisi užbaigti per artimiausius du-tris mėnesius.

 

Primename, kad lapkričio 29 d. vykusiame III-jame NMS forume patvirtintos 9 susitarimų temos  ir 42 jas detalizuojantys klausimai [plačiau- čia...>>>]

Vietoje to, kad konstruktyviai dalyvauti, pasitelkus argumentus  siekiant pagrįstų susitarimų bendrai  proceso dalyvių išgrynintose susitarimo temose, ieškant geriausių sprendimų NMS pamatinio tikslo ir Vixijos realizacijai, dalis aplinkosaugos aktyvistų  ėmėsi ultimatyvios skandalų kūrimo taktikos. Susidaro įspūdis, kad noras sustabdyti procesą keliant susimanytus ultimatumus labiau reikalingas siekiant atskiriems asmenims nors trumpam sužibėti viešumoje. Juo labiau, kai paaiškėjo, jog kelių NMS Sektorinių grupių vardu išsakomi pareiškinai netgi nesuderinti su visais tų grupių nariais, apie tokius sprendimus netgi neinformuojant. Apie tai, kad su didesne  dalimi Turizmo ir rekreacijos miškuose SG narių nebuvo dalinamasi informacija, nederinti sprendimai, kalbėjo vakarykščio susitikimo metu dr. Diana Lukminė.   Kitas pavyzdys, nors Nemedieninės miško ekonomikos SG net 3 atstovai aktyviai dalyvavo III-jame NMS forume, tą pat dieną spaudos konferencijoje pareiškę, kad traukiasi iš NMS proceso aktyvistai prisitatinėjo nemedieninių miško ekonomikos sektorių atstovais.  Ką jau kalbėti apie tai, kad Turizmo ir rekreacijos miškuose SG aktyvistai eliminavo Lietuvos kaimo turizmo asociacijos atstovų, o Bendruomenių SG - didžiulę dalį piliečių realiai atstovaujančių Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos ir Vietos veiklos grupių tinklo atstovų dalyvavimą.

Vakar vykusiame NMS atstovų susitikime po diskusijos buvo sutarta, kad visos suinteresuotos NMS Sektorinės grupės dalyvauja tolesniame procese.

Tikimės, kad nežiūrint į visus trikdžius, pradėtas unikalus dialogas tarp plataus suinteresuotų Lietuvos miškais organizacijų atstovų  pasieks siekiamą rezultatą – dalykiškus susitarimus išsikeltose susitarimų temose, nubrėžiančius aiškias gairės subalansuotam Lietuvos miškų tvarkymui ir priežiūrai.


.