Naujienos

2004 - 07 - 29

Skelbiamas pavyzdingai tvarkomos miško valdos konkursas

Konkurse gali dalyvauti visi miško savininkai, pateikę miško valdos nuosavybės dokumentus. Konkursui galite siūlyti savo, giminaičių ar kaimynų gerai tvarkomas miško valdas. Jas apžiūrės ir įvertins konkurso vertinimo komisijos atstovai.

Šių apžiūrų metu bus vertinama ne tik bendra miško būklė, būtiniausių atliktų darbų kokybė, miško naudojimo, atkūrimo, priežiūros ir apsaugos reikalavimų laikymasis, bet ir miško savininko pastangos saugoti ir gausinti biologinę įvairovę, stiprinti medynų stabilumą, didinti miško valdos socialinę reikšmę.

Vertinimo kriterijai:

·                    Riboženklių ir ribinių linijų būklė.
·                    Vykdytų miške darbų tikslingumas miškininkystės požiūriu.
·                    Vykdytų darbų kokybė.
·                    Miško sanitarinės būklės priežiūra. Medynų stabilumą didinančios priemonės.
·                    Rekreaciniai įrenginiai.
·                    Biologinės įvairovės apsauga.
·                    Priešgaisrinės priemonės.
·                    Įstatymų laikymasis. Nusižengimai.
·                    Bendradarbiavimas su kitais miško savininkais. Visuomeninė veikla miško savininkų asociacijos veikloje.

Kiekvienas kriterijus vertinamas nuo 0 iki 10 (labai gerai) balų.

LMSA ir Aplinkos ministerijos kasmetinės konferencijos lapkričio mėn. metu  tvarkingiausių miško valdų savininkai bus apdovanoti specializuota literatūra, bei garbės diplomais, o keturių šalies regionų iš Aukštaitijos, Dzūkijos, Suvalkijos bei Žemaitijos nugalėtojai – vertingomis dovanomis, kurias įteiks miško savininkų kooperatyvas “Aukštaitijos šilas”, Bangenės grupės įmonės, UAB “Ekomediena”, UAB “Jungtinių miškų grupė“ ir kt. Visi dalyviai gaus dalyvio pažymėjimą atminimui.

Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos konkursas prasideda š.m. rugpjūčio 1-ą dieną.

Prašome nurodyti savo kontaktinę informaciją (adresas, telefonas) bei miško valdos adresą

Pasiūlymų laukiame iki š.m. spalio 15-os dienos rajoniniuose LMSA skyriuose, RAAD miškų kontrolės padaliniuose arba centrinėje LMSA būstinėje, adresu Kalvarijų g. 131-312, Vilnius tel./faksas: (8-5) 2767590, arba K. Donelaičio g. 2, Kaunas , tel: (8-37) 400363, el.paštas: info@forest.lt

Lietuvos miško savininkų asociacija
kviečia visus miško savininkus aktyviai dalyvauti konkurse!