Naujienos

2004 - 08 - 11

GAIRĖS PAREIŠKĖJAMS PRIEMONEI „MIŠKŲ ŪKIS“

PAGAL LIETUVOS 2004–2006 M. BENDROJO PROGRAMAVIMO 4 PRIORITETO “KAIMO PLĖTRA IR ŽUVININKYSTĖ” PRIEMONĘ „MIŠKŲ ŪKIS“


Programos tikslas – išsaugoti ir plėtoti miškų ekonomines, ekologines ir socialines finkcijas kaimo vietovėse.