Naujienos

2004 - 08 - 11

Norintieji gauti ES paramą miškui įveisti paraiškas gali teikti nuo rugpjūčio 10 dienos

Žemės savininkai, planuojantys 2005 metais savo žemės ūkio paskirties žemę apželdinti mišku ir norintys šiam tikslui gauti Europos Sąjungos finansinę paramą, nuo rugpjūčio 10 d. iki spalio 29 d. gali teikti paraiškas Nacionalinės mokėjimo agentūros Kontrolės departamento teritoriniams skyriams, kurie yra kiekvienoje apskrityje. Paraiška turi būti surašyta pagal tipinę formą. Taip pat reikia pateikti paraiškos formoje nurodytus dokumentus.

ES parama privačios žemės savininkams arba jų grupėms ir kooperatyvams, savivaldybėms bus skiriama išmokomis. Numatyta kompensuoti visas (neviršijant nustatytų maksimalių dydžių) išlaidas, skirtas:

·        miškui įveisti (miško želdinimo projektui parengti, dirvai paruošti, sodmenims įsigyti, transportuoti bei sodinti);

·        įveistam miškui prižiūrėti ir apsaugoti laikotarpiu iki penkerių metų (įveistiems želdiniams papildyti, ravėti, tvoroms ir kitoms apsaugos priemonėms įrengti, nuo ligų ir kenkėjų apsaugoti).

Taip pat 20 metų bus mokama metinė išmoka prarastoms žemės ūkio veiklos pajamoms kompensuoti. Jos dydis priklausys nuo žemės kokybės ir ūkininkams sieks nuo 250 iki 510 Lt/ha per metus, o kitiems privataus ūkio subjektams – nuo 62,5 iki 127,5 Lt/ha per metus.

Išsamūs reikalavimai pareiškėjams, išmokų dydžiai, paraiškų formos ir jų pildymo instrukcijos, kiti reikalingi dokumentai yra nurodyti Kaimo plėtros 2004–2006 m. plano priemonės „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ administravimo taisyklėse, pavirtintose žemės ūkio ministro 2004 07 16 įsakymu Nr. 3D-429. Šiemet nespėjusieji pateikti paraiškų ir visų reikiamų dokumentų tai galės padaryti 2005 arba 2006 metais.

Išsamesnės informacijos galima teirautis Aplinkos ministerijos Miškų departamente  tel. 272 27 75, 272 82 89, 272 78 13 arba el. paštu z.bitvinskaite@am.lt, d.dudutis@am.lt,  n.kupstaitis@am.lt. ir Lietuvos miško savininkų asociacijoje: tel. 2767590 arba el. paštu: info@forest.lt