Naujienos

2004 - 09 - 01

Miškų tvarkymas – atsakingas darbas

(Inspektoriai mokė miško kirtėjus)

 

Rugpjūčio 26 dieną į Veisiejų miškų urėdiją rinkosi miško kirtėjai, atliekantys pagrindinius miškų tvarkymo darbus: šviesinimus, valymus, retinimus, sanitarinius ir pagrindinius kirtimus. Šiuos darbus nuolat reikia atlikti miške, norint išauginti tvarius, našius miškus, duodančius savininkui kuo didesnę naudą. Visus darbus reikia atlikti laikantis galiojančių taisyklių ir nuostatų ir ypač gamtosauginių reikalavimų.

Bendras Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento seminaras buvo skirtas supažindinti Lazdijų rajone dirbančius miško kirtėjus su galiojančiomis miško tvarkymo taisyklėmis, jų pasikeitimais. Mišką reikia tvarkyti vienodai gerai, nežiūrint į nuosavybės formą.

Vyr. inspektorius Dainius  Baranauskas  trumpai apžvelgė miškų ūkinę veiklą reglamentuojančius įstatymus ir paskutinio pusmečio pakeitimus juose. Po teorinės dalies seminaro dalyviai išvažiavo į mišką ir aplankė šešias rinktino ir plyno kirtimo biržes. Jose inspektoriai Lina Margelienė ir Linas Truska parodė kas padaryta gerai, o kas - blogai. Visais atvejais buvo ar bus nubausti savininkai, nors darbus atliko rangovai, nes nebuvo sudarytos rašytinės sutartys. Savininkai įpareigoti patys sutvarkyti kirtavietes, ir kai kur tam kokybiškai atlikti reikės įdėti daug triūso. Savotiškai malonu buvo tai, kad grubiausi pažeidimai iš visų matytų buvo padaryti ne mūsų rajono kirtėjų, o atvykėlių iš Kauno ar dar tolimesnių vietovių.

Kai kurie įstatymų reikalavimai rangovams buvo nesuprantami, kaip, pavyzdžiui, reikalavimas važinėti tik valksmais, nors po to visa kirtavietė suariama, arba žiemą gruntas tiek įšalęs, kad važinėjimo žymės nutirpsta kartu su sniegu. Nesuprantamas ir reikalavimas nenaudoti valksmų sanitariniuose kirtimuose. Daug diskusijų sukėlė bioįvairovei paliekami medžiai. Liko neatsakytas klausimas, kaip palikti nenupjautą kleimą pjaunant medžius valksmuose. Inspektoriai sakė suprantą šio reikalavimo nesuderinamumą su technologija ir už tai nėra baudę.

LMSA Valdybos narys Vidamntas Jusas trumpai pristatė LMSA veiklą ir įmonių galimybę dalyvauti jos veikloje, ir pabrėžė, kad viena iš LMSA veiklos sričių yra įstatymų pataisų siūlymas. Tokiu būdu įmonės per LMSA gali kelti savo problemas ir tikėtis jų sprendimo.

Visi vieningai sutarė, kad tokie seminarai būtų naudingi bent kartą per metus.

Dėkojame Veisiejų miškų urėdijai už suteiktas patalpas ir Alytaus RAAD darbuotojams už skirtą laiką mokymams.

 

LMSA Lazdijų skyriaus pirmininkas Jonas Sidaravičius