Naujienos

2004 - 09 - 02

Lietuvos miško savininkų asociacijos naujienos. 2004 m. liepa-rugpjūtis

Liepos 1 d. - Įvyko suinteresuotų organizacijų pasitarimas dėl rengiamo PEFC sertifikavimo standarto.

Liepos 2d. Lietuvos miško savininkų asociacijos  (LMSA) valdybos posėdis Šiauliuose.

Liepos 2d. Organizuotas seminaras miško savininkams Raseiniuose „ES finansinė parama miškų ūkiui“

Liepos 7d. Pasitarimas "Kontrolė ir pažeidimų prevencija privačiuose miškuose: dabartis ir perspektyvos", organizuotas Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos  ir Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) Jakšto g.4/9,  Vilniuje

Liepos 9 d. Lietuvos miško savininkų asociacija rajoninių skyrių aktyvui organizavo seminarą tema “Miško atkūrimas”.

Liepos 16d. Organizuotas seminaras miško savininkams Klaipėdoje „ES finansinė parama miškų ūkiui“

Liepos 16 d. LMSA pirmininkas A.Gaižutis dalyvavo Lietuvos Žemės ūkio rūmų prezidiumo ir ŽŪR Integracijos į ES komiteto jungtiniame posėdyje.  Svarstyta klausimas DĖL PALANKIŲ SĄLYGŲ SUDARYMO PRIVATAUS MIŠKŲ ŪKIO  INTEGRACIJAI  Į  ŽEMĖS ŪKĮ IR KAIMO PLĖTRĄ,  PRILYGININANT MIŠKININKYSTĘ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLAI. Pritarta LMSA teiktiems siūlymams.

Rugpjūčio 5 d. Lietuvos miško savininkų asociacijos (LMSA) ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento (RAAD) atstovų darbinis pasitarimas

Rugpjūčio 7-12d. LMSA atstovų dalyvavimas mokymuose  Švedijoje tema „Privataus miškų ūkio plėtra“

Rugpjūčio 11-14d. Danijos privačių miško savininkų ir specialistų vizitas į Lietuvos miško savininkų asociaciją.

Rugpjūčio 12d. LMSA atstovai dalyvavo pasitarime Veisiejų miškų urėdijoje „Žemės ūkiui naudotų žemių apželdinimo mišku patirtis Veisiejų miškų urėdijoje“

Rugpjūčio 13 d. LMSA Molėtų skyriaus ir MSK „Aukštaitijos šilas“ organizuotos miško dienos Nemenčinės privačių miškų savininkams.

Rugpjūčio 13 d. LMSA Molėtų skyriaus ir MSK „Aukštaitijos šilas“ priėmė 35 švedų miškininkų delegaciją, lydima Aido Pivoriūno, LMSA Valdybos nario . Delegacijai vadovavo Gustav Fredriksson, labai gerbiamas miškininkas Švedijoje ir Lietuvoje. Šiuo metu  jis jau pensijoje, bet iki praeitų metų ėjo Pietų Švedijos valstybinės miškų  tarnybos vadovo pareigas (jei tiksliai- the Regional Forestry Board South  Götaland, Box 234, SE-29123 Kristianstad, Sweden)

Gustav Fredriksson vykdė ne vieną tarptautinį projektą, daug pastangų atidavė Lietuvai: su  ąžuolynų atkūrimo programa (ja užsiiėmė ir p. Švedijoje) ir t.t., Paskutinis jo  pritrauktas į Lietuvą projektas buvo skirtas miško savininkų švietimui ir  baigėsi praeitais metais. Projektas vadinosi "Training of forestry extension  personnel and establishment of demonstration areas for extension of  Sustainable Forest Management in private forests in Lithuania 2002". 

Iš miško savininkams skirtų šviečiamųjų laidų per Lietuvos radiją ciklo.

¨       Rugpjūčio 14 d. Tematinė laida LR 1  programoje "Ryto garsai" apie įstatymų pakeitimus ir bendrą LMSA darbą  su RAAD vykdant kontrolę ir pažeidimų prevenciją privačiuose miškuose.  Dalyvavo: Artūras Balčius, VAAI  Miškų kontrolės  skyriaus vedėjas, Algis Gaižutis, LMSA pirmininkas, Vidmantas Jusas, LMSA Marijampolės skyriaus pirmininkas.

¨       Rugpjūčio 20 d. Tematinė laida LR 1  programoje "Ryto garsai" apie paskutinius  įstatymų  pakeitimus, ūkininkavimo privačiuose miškuose tvarką ir  bendrą LMSA darbą   su aplinkos apsaugos inspektoriais.  Dalyvavo: Nerijus Kupstaitis, AM Miškų departamento Privačių miškų skyriaus vedėjas, Jūratė Jankauskienė, Privačių miškų plėtros centro direktorė, Romas Cicėnas, MSK „Aukštaitijos šilas“ inžinierius.

¨       Rugpjūčio 28 d. Tematinė laida LR 1  programoje "Ryto garsai" apie apie kirtimus, medienos pramonės vystimąsi ir  miškų išteklių naudojimo politiką Lietuvoje Dalyvavo: Algirdas Brukas - LMSA pirmininko pavaduotojas, nusipelnęs  miškininkas, Arvydas Lebedys, LMSA valdybos narys, nepriklausomas  konsultantas,   ir Sigitas Paulauskas, UAB "Vakarų medienos grupė"  prezidentas.

Rugpjūčio 20 d. LMSA Kretingos skyriaus organizuotas seminaras miško savininkams. 

Rugpjūčio 20 d. LMSA atstovai Algirdas Brukas (LMSA Valdybos pirmininko pavaduotojas), Arvydas Lebedys (LMSA valdybos narys, PEFC Lietuva Tarybos pirmininkas) ir Eduardas Mickevičius ("PEFC Lietuva" nacionalinis sekretorius) dalyvavo ir išsakė nuomonę Lietuvos-Švedijos projekto "Kertinių miško buveinių inventorizacija Lietuvoje" eigos svarstyme

Rugpjūčio 25d. LMSA atstovai dalyvavo pasitarime Alytaus miškų urėdijoje tema „Lietuvos miškų sanitarinė būklė“

Rugpjūčio 26 d. Bendras Lietuvos miško savininkų asociacijos ir Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamento seminaras miško kirtėjams, atliekantiems pagrindinius miškų tvarkymo darbus: šviesinimus, valymus, retinimus, sanitarinius ir pagrindinius kirtimus.

Rugpjūčio 31d.  LMSA, atstovaujama asociacijos pirmininko A. Gaižučio, tapo viena iš steigėjų  Lietuvos nepriklausomų medienos matuotojų asociacijos. Steigiamasis susirinkimas vyko Kaune, Lietuvos žemės ūkio universitete. Naujosios asociacijos pirmininku išrinktas doc. Edmundas Petrauskas.

Rugpjūtis - išleistas LMSA medienos rinkos informacinės sistemos INFOMEDIS biuletenis. Pagrindinis dėmesys leidinyje skiriamas medienos rinkos aktualijoms, nelegaliai veiklai miškų sektoriuje ir naujovėms įsigaliojusiuose Privačių mišku tvarkymo nuostatuose. (Biuletenį galima rasti internete adresu www.forest.lt)