Naujienos

2004 - 11 - 02

* Seminaras Utenos rajono privatiems miško savininkams

MSK „Aukštaitijos šilas“ ir Lietuvos miško savininkų asociacija 2004 m. spalio mėn. 27 d. Utenoje rengė seminarą miško savininkams, kurio tema – „Privačių miškų įstatymų pasikeitimai ir ES struktūrinių fondų panaudojimas“.

Pradėdamas MSK „Aukštaitijos šilas“ vadovas Saulius Tirevičius pristatė kooperatyvo teikiamas paslaugas privačių miškų savininkams - konsultavimas, miškotvarkos ir želdinimo projektų rengimas, kirtaviečių ir nederlingų žemių želdinimas, jaunuolynų ugdymas, miško kirtimo darbų organizavimas. Prieš penkerius metus daugelis miško savininkų stengėsi kiek galima daugiau atlikti darbus patys, galvodami, kad tai pigiau. Dabartiniu metu apie 50 % savininkų darbus pilnai patiki kooperatyvui.

Savininkams savo paslaugas bei konsultacijas miško savininkams siūlė ir Utenos miškų urėdijos urėdas Stasys Kvedaras.

Utenos regiono aplinkos apsaugos departamento Utenos rajono agentūros inspektorė Gražina Keraminienė aiškino pasikeitusią leidimų miškui kirsti išdavimo tvarką, medienos gabenimo taisykles. Supažindino kokios laukia baudos netinkamai ūkininkaujant.

Seminare ES finansinės paramos sąlygas, tvarką, galimybes pristatė  ir į susirinkusių miško/žemės savininkų klausimus atsakinėjo MSK „Aukštaitijos šilas“ specialistas Jaunius Ledzinkas. Jis trumpai papasakojo, kaip sekasi dirbti pagal projektą  „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.   Gausus  susirinkusių dalyvių būrys byloja, kad Utenos rajono miško/žemės savininkams tai ypatingai aktuali tema.  Didžiausia kliūtis, kuri trukdo pasinaudoti ES struktūrinių fondų parama – nuosavų lėšų trūkumas. Žmonės turi daug žemės miškams įveisti, bet trūksta tam pinigų. Jei šis klausimas ateityje  nebus išspręstas, nederlingų žemių apželdinimas nepajudės iš mirties taško. Žemės savininkus nuliūdino Utenos miškų urėdijos urėdo Stasio Kvedaro pranešimas, jog įsakymas dėl Privačios žemės apželdinimo mišku ir miško želdinių, įveistų privačioje žemėje, priežiūros sutarčių yra atšauktas. Urėdas patvirtino, tiems, kas kreipsis paramos pagal priemonę žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku, sodmenų užteks, nes bendras plotas kol kas nėra didelis.

Seminare dalyvavo per 60 miško savininkų. Iš dalyvių skaičiaus galime spręsti, jog informacija apie privatų miškų ūkį ir ES lėšas žmonėms yra labai reikalinga. Pasiklausius seminare išsakytų minčių susidaro įspūdis, kad kol kas savininkas nesijaučia pilnateisiu šeimininku savame miške. Savininkams nesuprantamas dalykas, kodėl ūkininkavimo galimybės kasmet vis sunkėja. 

Kooperatyvo specialistai priminė LMSA  teikiamų paslaugų rūšis. Patikino savininkus, jog LMSA yra tas įrankis, kuriuo beldžiamasi į įstatymų leidėjų duris. Tačiau ne visada beldimas būna išklausytas.

Seminaro metu nuspręsta rengti bendrus kursus miško savininkams, kuriuos vestų MSK „Aukštaitijos šilas“ ir Utenos miškų urėdijos specialistai.