Naujienos

2024 - 01 - 31

A. Gaižutis: Miško savininkai kyla drauge su ūkininkais

"Ūkininko patarėjo" korespondentės Virginijos Juškienės interviu su Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininku dr.Algiu Gaižučiu "Miškininkai kyla drauge su ūkininkais"  publikuotas 2024-01-23 numeryje: https://ukininkopatarejas.lt/naujienos/miskininkai-kyla-drauge-su-ukininkais

Siūlome susipažinti su platesniais atsakymais, kurių tik dalis pateko į publikuotą straipsnį.

Miško sektoriaus žmonių dabartinės veiklos aktualija – protesto akcijos, miškavežių kolonos keliuose, pažadas jungtis prie ūkininkų protestų. Kas išprovokavo šį spaudimą?

Tai yra indikatorius, kad neatsakingi valdžios sprendimai davedė žmones iki revoliucinės situacijos. Nepasitenkinimas privačių miškų savininkų tarpe stirpus, nuotaikos- revoliucinės. Ilgą laiką besikaupiantys ir vis augantys ūkinės veiklos miškuose suvaržymai bei draudimai, dažnai nepamatuoti aplinkosauginiai aplinkosaugininkų apetitai vienpusiškai tik plėsti saugomas teritorijas net neįvertinus, ar yra ten  saugotinų vertybių ir tai darant net neatsiklausiant žemės/miško savininkų. O tiesiog nustatant vis naujus apribojimus nuosavybei ir pranešant (o dažnai iki šiol- net neinformuojant) kad jūsų nuosavybės naudojimą apribojome! Žmonės investavę didžiules lėšas į miškų įsigijimą, tvarkymą, priežiūrą, į miškų techniką ir prisiėmę finansinius įsipareigojimus, turėdami reikiamus valstybinių institucijų išduotus dokumentus ir leidimus staiga sužino (paprastai- kai imasi kokių darbų), kad visa tai yra niekai ir kažkam sumanius ir net nesiteikus susiderinti su miško savininku jo miško naudojimui nustatyti nauji apribojimai. Nuo kadencijos pradžios neįgyvendintas aplinkos ministro pažadas panaikinti privatiems miškams vienintelį tokį ES 5 proc. apyvartos mokestį. Galima vardinti ir vardinti. Kulminacija tapo Aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių institucijų veiksmai 2023 m. gruodžio pradžioje praktiškai sustabdę miškininkavimo darbus beveik 1/3 šalies miškų.  Visai nesenai apie tai kalbėjomės su jūsų kolege- straipsnis čia: https://ukininkopatarejas.lt/naujienos/misku-savininkai-pasijuto-it-komunizmo-laikais/  

Valdžios reakcija regima, vadina tai politikavimu. Bet „politikavimas“ yra normali piliečių saviraiškos forma... Ką manote Jūs?

Miško savininkai tikrai nepolitikuoja- keliame realias ir gyvenimiškai skaudžias problemas. Politikai pradėjo negirdėti ramiai ir pagrindžiant argumentais bei faktais teikiamų pasiūlymų. Tad žmonės demonstruoja vienybę ir siekia atkreipti valdžios dėmesį labiau matomais būdais. Ir tas veikia.
Kur yra grėsmė- kad šią situaciją bando ir toliau bandys išnaudoti visokie prisiplakėliai ir politikieriai.

Valdžios biurokratų argumentai – besaikis savininkų naudos ir pelno troškimas, godumas,  nenoras reaguoti į klimato, gamtos pokyčius – jums yra naujiena ar visada buvo tokios reakcijos?

Tiesiogiai tokių pasisakymų iš valstybės tarnautojų ir aplinkos ministerijos vadovų nesu girdėjęs. Tokiomis frazėmis labiau svaidosi dalis aplinkosaugos aktyvistų bei vienas kitas labai dėmesį į save siekiančių pritraukti politikierių. Juk rinkiminės kampanijos jau prasidėjo pilnu tempu, o šiais metais Lietuvoje turėsime net trejus rinkimus.

Trumpai atsakymus apie skleidžiamus mitus rašėme čia: https://www.delfi.lt/grynas/gamta/o-siaube-jau-viska-iskirto-ir-dar-5-mitai-apie-lietuvos-miskus-95624259

Kokie Jūsų argumentai reiškiant kritiką valdžios sprendimams? Bent svarbiausieji, aktualiausi..? Ko valdžia nesupranta, Jūsų manymu?

 Pasiskaitykite:

1) https://www.forest.lt/naujienos/po-aptarimo-su-misku-sektoriaus-atstovais-am-keicia-planuotus-sprendimus/ 

2) https://www.forest.lt/naujienos/ar-pasirengusi-visuomene-mokesciu-didinimui-kad-igyvendinti-am-aplinkosaugines-ambicijas/

Piliečių požiūris į savininkus, atrodo, nėra geranoriškas, visada pirmiausia įžvelgiami savanaudiški (ne visuomeniški) interesai. Kodėl taip yra? Ką manote apie tai?

Jei trumpai: atsakymus apie skleidžiamus mitus rašėme čia: https://www.delfi.lt/grynas/gamta/o-siaube-jau-viska-iskirto-ir-dar-5-mitai-apie-lietuvos-miskus-95624259

 

Akivaizdi priešprieša su gamtos aktyvistais, ar tik toks įspūdis susidaro? Kurioje pusėje yra miško žmonių bendruomenė, gal ji labai nesusipratusi, pasyvi, pabira?

Žmonės įvairūs, juk miško savininkų Lietuvoje turime ~250 tūksančių. Miškininkai ir miško savininkai didžia dauguma- kultūringi, išlaikyti ir į priešpriešas ne linkę veltis. Juk, pavyzdžiui, net taip ir neužbaigtame Nacionalinio miškų susitarimo procese būtent mes pasiekėme su visom suinteresisuotom pusėmis susitarimą labai sunkioje temoje „Privačios nuosavybės ir viešojo intereso santykis“ https://nacionalinismiskususitarimas.lt/wp-content/uploads/2022/03/NMS-III-temos-susitarimu-grupes-darbo-rezultatas.pdf

Gal miško sektoriaus ir visa jai artima bendruomenė „verda savo sultyse“, ir jai vertėtų išeiti iš tokio uždarumo, daugiau užsiimti visuomenės supratimo ugdymu  ir  lavinimu?

Daugiau objektyvios ir teisingos informacijos visuomet yra reikalinga. Apsilankykite- matysite, kuo dalinames: https://www.facebook.com/lietuvosmiskai.lt/  Tačiau tiek žiniasklaida, tiek visuomenė labiau „kimba“ į emocingus pareiškimus, skambias frazes ir apokaliptines žinutes. Tokia žmonių prigimtis. 

Pavyzdžiui, pasiskaitykite pora pastarųjų dienų reakcijų į viešoje erdvėje skleidžiamą klaidinančią informaciją miškų tema:

1) prof. A,Kuliešio tekstas: https://www.lrt.lt/naujienos/pozicija/679/2171134/andrius-kuliesis-kas-naikina-lietuvos-miskus-atsakymas-neringai-tumenaitei 

2) grupės mokslininkų tekstas : http://miskininkas.eu/miskininku-bendruomenes-atsakas-gerbiamai-daliai-juskienei/