Naujienos

2022 - 01 - 13

AM BMŪRFP lėšų naudojimo taryba sprendė, kam panaudoti 14,5 mln. Eur

Dalyvauvome Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos (BMŪRFP) lėšų naudojimo tarybos posėdyje. Tai pirmas posėdis 2022 metais. LMSA atstovauja asociacijos pirmininkas dr.Algis Gaižutis. Iš viso 2022 m. programos fonde numatyta 14 500 tūkst. Eur.

LMSA pirmininko pastabos ir pasiūlymai, kuriuos palaikė ir kiti tarybos nariai:
1) pristatyti analizę 2021 metų finansuotų veiklų ir panaudotų lėšų [per sekantį posėdį];
2) supažindinti su pakeitimais reguliavime dėl BMŪRFP lėšų naudojimo [per sekantį posėdį];
3) prieš tobulinant Lietuvos miškų inventorizavimo ir miškotvarkos bei miškų kadastro sistemas, susipažinti su kaimyninių šalių gerąja praktika;
4) peržiūrėti reglamentavimą, kad galiausiai būtų realiai atlyginama už atliktų miškų sklypų inventorizaciją privačiuose miškuose [AM pažadėjo peržiūrėti esamą tvarką šiais metais];
5) skirti didesnį finansavimą miško keliams (pirminis siūlymas-1,5 mln.eur) ir būtinai peržiūrėti šių lėšų panaudojimo taisykles;
6) jad būtų iš bendrųjų lėšų finansuojant visų miškų priešgaisrinę apsaugą, prevencinės priemonės (pvz, priešgaisrinės mineralizuotos juostos) vykdomos ne tik valstybinių miškų, bet ir privačių miškų masyvuose [sutarta, kad AM organizuos aptarimą- kaip tai įgyvendinti tinkamai];
7) tobulinti turinį medžiagos, VMT rengiamos privačių miškų savininkams konsultuoti ir mokyti.