Naujienos

2024 - 02 - 22

AM inicijuoja miškininkystę reguliuojančių taisyklių pakeitimus

Aplinkos ministerija pastaruoju metu pateikė derinimui svarbių miškininkystės veiklos vykdymui teisės aktų pakeitimų. Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA atidžiai išnagrinėjome pataisų projektus ir pateikėme konkrečias pastabas bei pasiūlymus - ką reikėtų keisti ar tikslinti.

Su LMSA raštais dėl„Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo nustatymo tvarkos aprašo, dėl miško kirtimo taisyklių, dėl leidimų miškui kirsti išdavimo tvarkos ir dėl miškotvarkos projektų rengimo taisyklių galima susipažinti Teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS) prie konkretaus projekto teksto dešinėje pusėje esančiame lange >>Susijusi informacija>>Suinteresuotos institucijos pastabos

Internetines nuorodas į keičiamus teisės aktų projektus rasite čia: