Naujienos

Š. m. gegužės 29-31d., dalyvavome Europos miškų savininkų federacijos CEPF Generalinėje Asamblėjoje, kuri šį kartą surengta Kelheime (Bavarijoje), Vokietijos Federacinėje Respublikoje.
2024 - 05 - 31

Europos miško savininkų federacijos (CEPF) Generalinė Asamblėja surengta Bavarijoje, Vokietijos Federacinėje Respublikoje.

Š. m. gegužės 29-31d., dalyvavome Europos miškų savininkų federacijos CEPF Generalinėje Asamblėjoje, kuri šį kartą surengta Kelheime (Bavarijoje), Vokietijos Federacinėje Respublikoje. CEPF yra įtakinga europinė organizacija. atstovaujanti  16 milijonų miško savininkų visoje Europoje. Džiaugiamės, kad Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija - LMSA galime aktyviai atstovauti mūsų šalies miško savininkų interesus,  aptariant mums rūpimus klausimus, bei išsakant lūkesčius europiniame lygmenyje.

CEPF GA vyko ypatingoje vietoje -  Bavarijos miško savininkų mokykloje. Pagrindinis Bavarijos miškininkystės mokyklos uždavinys – mokyti ir tęsti mokymą miško savininkams ir būsimiems miškininkams. Tai privačių ir įmonių miškų švietimo ir mokymo centras, kuriam glaudžiai bendradarbiauja Bavarijos miškų administracija ir Bavarijos miškų ūkininkų mokyklų asociacija. Plačiau apie mokyklą: https://www.waldbauernschule.bayern.de/

Diskutavome apieįvairias  ES politikas miškų atžvilgiu.

Pranešimą skaitė bei su asociacijos veikla supažindino AGDW (Die wald eigentümer) miško savininkų asociacijos prezidentas Prof. Dr. Andreas W. Bitter. AGDW – miško savininkų asociacija atstovaujanti Vokietijos privačių, savivaldybių ir įmonių miškų interesus, Vokietijos Bundestago ir Bundesrato, ministerijų, ekonomikos, mokslo ir kitų asociacijų komitetuose. Asociacija miško savininkų interesus atstovauja daugiausia nacionaliniu, taip pat ir Europos, bei tarptautiniu lygiu. Asociacija taip pat aktyviai veikia daugelyje institucijų, kur miško savininkai formuoja Europos ir tarptautinę miškų politiką. Daugiau informacijos apie asociacijos veiklą: https://www.waldeigentuemer.de/

Privačios miško valdos lankymas, Bavarijos miškuose.

  • Privačios medžioklės plotas vienam asmeniui- min. 82 ha, jei nori medžioti keliese- min. 250 ha. Galima nuomotis medžioklei, nėra būtina turėti nuosavybėje;
  • Valstybė apmoka miškininkų konsultacijas miškininkystės klausimais miško savininkams. Dėl komercinių klausimų konsultacijas ir paslaugas suteikia miško savininkų asociacijos, valstybiniai miškininkai tuo neužsiima;
  • Miško kelių statybą privačiuose miškuose ~80 proc. samatos finansuoja valstybė (jei tiesti kelią sutaria visi miško savininkai);
  • Miškotvarkos projektas Bavarijos miško savininkams yra laisvanoriškas (nėra privalomumo rengti nuo kurio tai valdos ploto);
  • Miško augaviečių dirvožemio žemėlapiai rengiami valstybės lėšomis, privačių miškų atveju tokie žemėlapiai nėra viešai prieinami, valstybinių- skelbiami viešai;
  • Kirtimo amžius nėra griežtai reguliuojamas, miško savininkas gali pasirinkti, kada naudingiausia vykdyti medžiapjūtę. Tačiau negalima kirsti plynai medyno, kol jis nepasiekė 50proc. rekomenduojamo tai rūšiai kirtimo amžiaus (galimi tik ugdomieji kirtimai ir retinimai). O vėliau- pagal miško savininko pasirinkimą;
  • Natura2000 teritorijos daugiausia išskiriamos valstybiniuose miškuose, Bavarijos privačiuose miškuose- tik apie 10 proc., nustatytoseNATURA2000 teritorijose vykdoma ta pati ūkinė veikla, kaip ir iki buveinių išskyrimo (nes ji leidžia susiformuoti palankiai saugomoms vertybėms aplinkai). Dar tik dalis Vokietijos įsipareigotų NATURA2000 teritorijų išskirta iš viso, apie jokias "artimas aplinkas" kalba iš vis neina;
  • Jau pora metų mokama vadinamoji "miškų premija"- 100-110 eur/ha (už aktyvų ūkininkavimą, prisilaikant kelių papildomų kriterijų: valda sertifikuota PEFC ar FSC, paliktas 5 metams nenaudojamas 5 proc. valdos plotas -nesvarbu, koks, gali būti ir jaunuolynas; atsodinant naudojamos vietinės medžių rūšysir t.t). Šios kasmetinės išmokos numatytos 10 metų laikotarpiui.

Kaip saugomos vertybės.

Bavarijoje miško savininkas laisvanoriškai gali “parduoti” bioįvairovės medžius valstybei 12 metų laikotarpiui. Štai toks paliekamas stuobrys yra apmokamas ~220 Eur. Pasibaigus laikotarpiui miško savininkas vėl gali sudaryti naują sutartį. Kasmet Bavarijos žemė tokioms reikmėms skiria ~10 mln. Eur.