Naujienos

2022 - 11 - 26

EP dar kartą paragino EK peržiūrėti stambiųjų plėšrūnų populiacijų reguliavimą

Europos Parlamentas 2022-11-24 priėmė rezoliuciją "Gyvulininkystės ir stambiųjų plėšrūnų apsauga Europoje" [ https://bit.ly/3U3IVEf], kuria ragina Europos Komisiją atsižvelgti į gausėjančių ES šalyse stambiųjų plėšrūnų (vilkų, lokių ir lūšių) daromą poveikį ir nustatyti aiškias Buveinių direktyvos priedų pakeitimo procedūras pirmiausiai vilkų teisinės apsaugos statuso keitimui.

Svarbiausias Parlamento prašymas – dar vienas raginimas Europos Komisijai įgyvendinti Buveinių direktyvos 19 straipsnį (kad būtų įmanoma, vadovaujantis aiškiai nustatyta procedūra, pagausėjusią plėšrūnų populiaciją perkelti iš vieno direktyvos priedo (griežtos apsaugos) į kitą (apsauga, naudojant reguliavimą). Pažymėtina, kad tai nekeičia valstybių narių teisinės pareigos užtikrinti palankią saugomos rūšies populiacijos apsaugos būklę.
Daugelis ES stambių plėšrūnų populiacijų, ypač - vilkų, toliau plečiasi. Remiantis naujausia vilkų apsaugos padėtimi Europoje, ES buvo užregistruota apie 19 000 individų, o tik per pastarąjį dešimtmetį paplitimo arealas padidėjo daugiau nei 25 %.

Europos Parlamentas 2022-11-24 priėmė rezoliuciją "Gyvulininkystės ir stambiųjų plėšrūnų apsauga Europoje" [nuoroda:  https://bit.ly/3U3IVEf]