Naujienos

2024 - 07 - 01

Įsigaliojo naujasis LR Saugomų teritorijų įstatymas

Nuo šiandien, liepos 1 d. įsigaliojo Saugomų teritorijų įstatymo (nauja redakcija) ir jį lydinčių 6 teisės aktų pakeitimai. LMSA aktyviai dalyvavome keičiamų įstatymų svarstymuose, teikėme pastabas ir pasiūlymus, kad keičiamas teisinis reguliavimas būtų labiau subalansuotas, atspindėtų miško ir žemės savininkų interesus. 

Yra teigiamų pokyčių.

Pavyzdžiui:


1) Nustatyta, kad prieš steigiant ar nustatant „Natura 2000“ teritorijas žemės savininkai turės būti informuojami individualiai. Iki šiol tai buvo atliekama tik nacionalinių saugomų teritorijų steigimo atveju.

2) Patikslintos kompensavimo už veiklos apribojimus saugomose teritorijose sąlygos:

    • Gauti kompensaciją už veiklos apribojimus konkrečiame  žemės/miško sklype nuo šiol galės visi kompensacijų  dar negavę savininkai, o ne tik tie, kurie susigrąžino/įsigijo valdą iki saugomos teritorijos steigimo/nustatymą (Iki šiol galiojo tokia tvarka, kad jei žemę/mišką esamoje saugomoje teritorijoje įsigydavo kitas savininkas- jis netekdavo teisės į dėl aplinkosauginių apribojimų priklausančią kompensaciją).
    • Skaičiuojant kasmetines kompensacijas privataus miško savininkams bus taikoma ne mažesnė kaip  3,5 proc.  palūkanų norma ( naudojama kasmetinės kompensacijos skaičiavimuose), kuri užtikrins minimalų kasmetinės kompensacijos dydį.
    • Numatoma kompensuoti ir miškotvarkos projektų, reikalingų kompensacijos dydžiui apskaičiuoti, parengimo išlaidas.
    • Bus kompensuojami nuostoliai ne vien tik tuomet, kai draudžiama kirsti brandžius medynus, tačiau ir tuomet, kai reikalaujama dalį kirstinų medžių palikti ar atsiranda kitų ūkinės veiklos apribojimų.

3) Numatyta galimybė steigti privačias saugomas teritorijas, privačios saugomos vietovės gali būti nustatomos žemės savininko valia ten, kur valstybės ar savivaldybės įsteigtų saugomų teritorijų nėra. Tai bus daroma apsaugos sutartimi tarp privačios žemės savininko ir Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos. 

4) Supaprastintas apsaugos sutarčių sudarymas tais atvejais, kai esamose saugomose teritorijose reikia užtikrinti tinkamą Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių ir rūšių apsaugą "Natura 2000" teritorijose, kurios nepatenka į nacionalines saugomas teritorijas. Nebelieka reikalavimo, kad prieš sudarant tokią apsaugos sutartį būtina parengti vietovės gamtotvarkos planą.

Aplinkosaugos biurokratija vėluoja įgyvendinti įstatymą.

2023 m. gruodžio 14 d. priimtame įstatyme numatyta, kad įgyvendinant įstatymą Lietuvos Respublikos Vyriausybė, aplinkos ministras, kultūros ministras, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos vadovas iki 2024 m. birželio 30 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

Tačiau ir šiandien Aplinkos ministerija neparengė ir nepateikė net svarstymui LR Vyriausybės tvirtinamos Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos. O  kol tokia tvarka nebus patikslinta, teigiami įstatymuose numatyti pakeitimai negali būti įgyvendinami.

Apie tai LMSA priminėme įstatymų leidėjams prieš pora savaičių vykusiame Seimo Aplinkos apsaugos komiteto posėdyje: