Naujienos

2024 - 04 - 17

Įvyko SILVA tinklo metinė tarptautinė konferencija “Kintantys politikos ir visuomenės lūkesčiai aukštajam miškininkystės išsilavinimui”

Dalyvavome SILVA tinklo metinėje tarptautinėje konferencijoje “Kintantys politikos ir visuomenės lūkesčiai aukštajam miškininkystės išsilavinimui”, surengtoje 2024 m. balandžio 16-18 dienomis VDU ŽŪA, Lietuvoje. 

Konferencija skirta miškininkystės studijų programų tobulinimui. Į konferenciją susirinko dalyviai iš Airijos, Latvijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Šveicarijos, Olandijos, Vengrijos, Vokietijos. Pranešimus skaitė ir Lietuvos atstovai – Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis bei VDU ŽŪA doc. dr. Anželika Dautartė ir m. darb. dr. Nerijus Kupstaitis.

Pranešimą "Miško savininkų lūkesčiai miškininkystės išsilavinimui Lietuvoje" [Expectations for higher forestry education from forest owners perspective] konferencijoje padarė Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos - LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

Tema "Miškininkystės išsilavinimas kintančioje politinėje aplinkoje: Lietuvos atvejis" [Forestry education in a changing policy environment: Lithuanian example] pranešimą pristatė miškų politikos ekspertas dr. Nerijus Kupstaitis.

Renginio organizatoriai: VDU ŽŪA Miškų ir ekologijos fakulteto dekanas prof. dr. Vitas Marozas; SILVA tinklo prezidentas, Drezdeno technikos universiteto Miško politikos ir miško išteklių katedros prof. dr. Norbert Weber, SILVA tinklo sekretorė Sandra Liebal.

______

SILVA tinklas yra ne pelno siekianti asociacija, susijusi su aukštuoju miškininkystės išsilavinimu. Pagrindinis jos tikslas – skatinti ir palengvinti tarpuniversitetinį bendradarbiavimą miškininkystės švietimo srityje Europoje. Plačiau: https://ica-silva.eu/