Naujienos

2024 - 03 - 15

Kaune- diskusija „Tvaraus žemės ūkio ateitis”

Š.m. kovo 15 d. (penktadienį) dalyvavome atviroje diskusijoje „Tvaraus žemės ūkio ateitis”, kuri vyko Lietuvos Respublikos Žemės Ūkio Rūmuose - LR ŽŪR (adresu: K.Donelaičio 2, II aukštas, Kaunas). Aptarėme, kokie iššūkiai kyla šalies žemės ir miškų ūkiui dėl pastaruoju metu priimamų įstatymų, direktyvų ir įvairių strategijų tiek Europos Sąjungos institucijose, tiek ir Lietuvos politikų.   Daugiausiai dėmesio diskusijoje skyrėme baigiamojoje tvirtinimo stadijoje esančio ES Gamtos atkūrimo įstatymo keliamiems reikalavimams bei dėl to kylantiems iššūkiams. Tačiau su tuo siejasi ir Lietuvos rengiami įsipareigojimai, kuriuos šalis prisiims įgyvendinant ES Bioįvairovės strategiją 2030 bei kitos ES Žaliojo susitarimo apspręstos iniciatyvos.

Darbotvarkė:
13.00 val. Įžanginis žodis. Sigitas Dimaitis, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų direktorius
13.10 – 14.20 val. Ekspertų diskusija dėl ES Gamtos atkūrimo reglamento kylančių iššūkių
Įvadinis žodis. Europos Parlamento narys Juozas Olekas
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos pirmininkas dr. Algis Gaižutis
Lietuvos ekologinių ūkių asociacijos vicepirmininkas Saulius Daniulis
Lietuvos žvėrelių augintojų asociacijos pirmininkas dr. Česlovas Tallat – Kelpša
Baltijos aplinkos forumo direktorius Žymantas Morkvėnas
Klausimai – atsakymai
Diskusijos moderatorius – Mindaugas Maciulevičius, LSDP Žemės ūkio komiteto pirmininkas, Kauno rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas.

Kaune vykusi diskusija tapo lyg tęsiniu anksčiau įvykusio EK Socialinio Dialogo Grupių ‘CAP SPs and Horizontal Matters’ ir ‘Environment and Climate Change’ bendro posėdžio, kuriame  buvo aptariamas klausimas "Tvarus ūkininkavimas ir bendroji žemės ūkio politika – dabarties pamokos ir žvilgsnis į ateitį".

Kaip Europos miško savininkų federacijos CEPF deleguotas ekspertas, šiame posėdyje aktyviai dalyvavo Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos - LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

Svarbus šiame kontekste yra ir š.m.  kovo 8 d. priimatas Austrijos ir Bavarijos miškus kuruojančių ministrų bendras pareiškimas- Zalcburgo deklaracija: Chartija dėl miškų apsaugos ir apsisprendimo tvarkant miškus.