Naujienos

2024 - 07 - 06

KT: Žemės įstatymo nuostatomis sudaryta galimybė teisingai atlyginti visus dėl visuomenės poreikiams paimame žemės sklype esančių statinių praradimo savininko patirtus nuostolius

Konstitucinis Teismas 2024-07-03 nutarimu neprieštaravusiu Konstitucijai pripažino Žemės įstatymo 47 straipsnį (su 2021 m. balandžio 22 d. pakeitimu) tiek, kiek pagal jį turėjo būti teisingai atlyginami visi dėl visuomenės poreikiams paimame žemės sklype esančių statinių praradimo savininko patirti nuostoliai.

Šią konstitucinės justicijos bylą Konstitucinis Teismas nagrinėjo pagal individualų konstitucinį skundą.

Išsamiau- nuoroda į KT 2024 m. liepos 3 d. nutarimą Nr. KT62-A-N9/2024: https://lrkt.lt/lt/teismo-aktai/paieska/135/ta3034/content