Naujienos

2023 - 12 - 18

Latvija renkasi PEFC miškų sertifikavimo sistemą

UAB „Latvijas valsts meži“ 2023-12-18 pranešė, kad  nuo 2024 metų nutrauks dvigubo miškų sertifikavimo procesą ir toliau sertifikuos miškus pagal Latvijos PEFC miškotvarkos standartą, kuris buvo sukurtas pagal Tarptautinio PEFC reikalavimus ir yra aktualesnis, plačiau ir dažniau naudojamas Europoje. Atsižvelgiant į tai, kad FSC neparengė Latvijos nacionalinio standarto, sertifikavimas pagal Latvijoje galiojančius standartus yra sustabdytas, kol bus sukurtas nacionalinis standartas.

PEFC ir FSC standartų sąlygos yra gana panašios ir abu patvirtina atsakingą, tvarų miškų valdymą. PEFC yra modernesnis ir naujesnis tvaraus miškų valdymo standartas, kuriame atsižvelgiama į naujausius tvaraus miškų valdymo (aplinkos, socialinius ir valdymo) aspektus ir prisideda prie tvaraus vystymosi tikslų (darnaus vystymosi tikslų) pasiekimo. Iki šiol FSC neorganizavo naujo Latvijos nacionalinio standarto kūrimo, tačiau siūlo atlikti sertifikavimą pagal laikiną standartą, sukurtą neskaidriu ir nesuprantamu procesu už Latvijos ribų. Standarto pritaikymas vietos sąlygoms yra esminė sertifikavimo inicijavimo arba tęsimo sąlyga.
Andris Balodis, UAB „Latvijas valsts meži“ miškų ūkio direktorius, pabrėžia: „Atsižvelgiant į dviejų miškotvarkos standartų panašumą, mums patikėtų valstybinių miškų tvarkymo principai niekas nesikeičia. Šiuo metu pagal tarptautinius miškotvarkos standartus per metus atliekame 16 auditų, kuriuos atlieka nepriklausomi auditoriai iš Vokietijos, JAV ir kitų šalių. Per pastaruosius trejus metus LVM nenustatė neatitikimų šiuo metu galiojančiiems FSC standartams – todėl galime nedelsiant atnaujinti miškų sertifikavimą pagal FSC nacionalinį Latvijos standartą, kai tik bus užtikrintas jo vystymas ir derinimas su dalyvaujančiomis šalimis. “
"PEFC Latvija" valdybos narė Līga Jansone: „Sertifikuotų miškų plotų prasme PEFC yra didžiausia miškų sertifikavimo sistema pasaulyje – sertifikuota daugiau nei 280 mln. hektarų. Tiek tarptautinė PEFC dokumentacija, tiek nacionalinė PEFC dokumentacija, įskaitant standartus, yra peržiūrimi kas 5 metus, siekiant užtikrinti, kad į standartus įtraukti reikalavimai neatsiliktų nuo laikmečio, įskaitant naujausias mokslo žinias ir geriausią valdymo praktiką. PEFC sertifikatas yra įrodymas, kad miškų tvarkymas atitinka ne tik nacionalinius reikalavimus, bet ir aukščiausius tarptautinius tvarumo standartus.“
Europoje iš viso pagal PEFC sistemą yra sertifikuoti 81 415 343 hektarai miškų, tačiau tik 56 425 581 hektaras yra sertifikuotas pagal FSC. Latvijoje pagal PEFC sistemą sertifikuota 1 747 266 hektarų miškų, o FSC – 1 226 315 hektarų.
PEFC (Miškų sertifikavimo patvirtinimo programa) sertifikavimo sistema yra plačiausiai naudojama miškų sertifikavimui Europoje ir pasaulis. Antra pagal populiarumą sertifikavimo sistema yra FSC (Forest Stewardship Council ®), kuri buvo sukurta visų pirma siekiant apriboti atogrąžų miškų naikinimą ir apsaugoti čiabuvių tautas. Sertifikavimui gali būti naudojami ir kitų sistemų standartai – ISO, SPB, SURE ir kt. Miškininkavimo ir medienos tiekimo grandinės sertifikavimas yra vienas iš būdų, kuriuo gamintojas pirkėjui gali įrodyti, kad parduodama produkcija yra gauta iš ekonomiškai, aplinkai draugiškų ir socialiai atsakingai tvarkomų miškų. Įmonės renkasi sertifikavimo tipus pagal įmonės politiką, taip pat sertifikavimo sistemos atitiktį vietos sąlygoms ir medienos paklausai.
Europos Sąjungoje (ES), įgyvendinant žaliąjį susitarimą, keliose srityse buvo sukurtas ES lygmens reguliavimas, kurio reikalavimai yra privalomi visoms ES valstybėms narėms. Jame numatoma įvesti tiek savanoriškus, tiek teisiškai privalomus papildomus reikalavimus, lyginant su esama praktika, ir miškininkystės srityje. Viena iš sričių, kurioje nustatomas reguliavimas, taip pat yra miškų naikinimo pasaulyje ribojimas. Jei anksčiau miškų sertifikavimas buvo savanoriškas įrankis šiai problemai spręsti, tai galima pastebėti, kad sprendimas iš esmės bus ES lygio sertifikavimas.