Naujienos

2023 - 09 - 28

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projekto pateikimas I viešam svarstymui

Vadovaujantis Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto rengimo ir atnaujimo tvarka, suformuota darbo grupė (pirmininkė dr. E. Makrickienė), šešiuose posėdžiuose išnagrinėjusi pateiktą standarto darbo projektą (darnaus miško valdymo kriterijus ir rodiklius, terminus ir apibrėžimus bei kitą projekto medžiagą), 2023m. rugsėjo 22 d.vykusio posėdžio metu konsensuso pagrindu pritarė aptartam ir po pastabų pataisytam standarto darbo projektui, bei priėmė sprendimą pateikti Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektą I viešam svarstymui.

Svarstymo pradžia - 2023.09.28, pabaiga - 2023.11.27 (I-ojo viešo svarstymo trukmė - ne mažiau 60 kalendorinių dienų).

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas PEFC LT 09:2023 [nuoroda į dokumentą...>>>] yra paskelbtas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos tinklalapyje www.forest.lt Miškų sertifikavimo skiltyje kartu su forma pastaboms ir pasiūlymams teikti (Standarto rengimo ir atnaujimo tvarkos priedas Nr.1., nuoroda į dokumentą...>>>).

Standarto darbo projektas išsiųstas visoms suinteresuotoms šalims.

Informacija papildomai bus paskelbta Aplinkos ministerijos ir Saugomų teritorijų tarnybos tinklalapiuose.

Daugiau informacijos el. paštu: pefc@forest.lt