Naujienos

2023 - 12 - 18

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projekto pateikimas II viešam svarstymui

Vadovaujantis Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto rengimo ir atnaujimo tvarka, pasibaigus I viešam svarstymui darbo grupė (pirmininkė dr. E. Makrickienė), 
2023m. gruodžio 15d vykusio posėdžio metu atliko Darnaus miško valdymo standarto darbinio projekto patikslinimą ir konsensuso pagrindu nutarė teikti patikslintą darbinį projektą II viešam svarstymui. 


Svarstymo pradžia - 2023.12.19, pabaiga - 2024.01.18 (II-ojo viešo svarstymo trukmė - ne mažiau 30 kalendorinių dienų). 

Lietuvos PEFC darnaus miškų valdymo standarto darbo projektas PEFC LT 09:2023 [nuoroda į dokumentą...>>>] yra paskelbtas Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos tinklalapyje www.forest.lt Miškų sertifikavimo skiltyje kartu su forma pastaboms ir pasiūlymams teikti (Standarto rengimo ir atnaujimo tvarkos priedas Nr.1., nuoroda į dokumentą...>>>).

Standarto darbo projektas išsiųstas visoms suinteresuotoms šalims.

Daugiau informacijos el. paštu: pefc@forest.lt