Naujienos

2024-02-14 LMSA Valdybos posėdis
2024 - 02 - 15

LMSA Valdyba konstruktyviai aptarė situaciją su aplinkos viceministru

Šį trečiadienį, vasario 14d., surengtame Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos ( LMSA) Valdybos posėdyje dalykiškai ir intensyviai diskutavome su kuruojančiu miškų ir saugomų teritorijų sritis aplinkos viceminstru Kęstučiu Šetkumi dėl susiklosčiusios padėties privačiuose miškuose ir galimų problemų sprendimo būdų.

Po atviros diskusijos su AM vadovybe, kurioje asociacijos aktyvas dalyvavome tiek gyvai, tiek ir nuotoliniu būdu, antroje Valdybos posėdžio dalyje,  taipogi aptarėme ir kitus aktualius einamuosius LMSA veiklos klausimus.

Posėdžio darbotvarkė:

1 dalis: diskusija su aplinkos ministerijos vadovybe dėl susiklosčiusios padėties privačiuose miškuose ir galimų sprendimų.

- ūkininkavimas miškuose, į kuriuos patenka NATURA 2000 teritorijos (planuojamos ūkinės veiklos reikšmingumo įvertinimo reikalingumas, „artimos aplinkos“ nustatymo kriterijai;
- leidimai miškui kirsti/pranešimai; miškotvarkos projektų tvirtinimas, ALIS sistemos tobulinimas;
- Miško kirtimo taisyklių, leidimų miškui kirsti taisyklių, vidinių miškotvarkos projektų tvirtinimo ir biržių atrėžimo taisyklių pakeitimai,
- LR Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo pakeitimų projektas;
- LR Miškų įstatymo (nauja redakcija) projektas;
- bendradarbiavimas (Pavyzdingai tvarkomos privačios miško valdos konkursas ir kt.)

2 dalis: LMSA veiklos aktualijos ir kt. organizaciniai klausimai:

- LMSA veiklos prioritetai 2024 metams;
- Dėl LMSA metinės Generalinės Asamblėjos organizavimo [data , vieta, delegavimo principai, darbotvarkė, rinkmai, Valdybos veiklos ataskaita, Valdybos atnaujinimas, LMSA finansinės būklės  ir biudžeto 2023 m. aptarimas ir kt.);
- LMSA narystės klausimai;

- kiti LMSA veiklos einamieji klausimai;

Numatomos 2024 metų artimesnių LMSA renginių datos:

- 2024-04-19 d. (penktadienis) LMSA GA,  Kaunas.
- 2024-06-14 d. (penktadienis) 2023 m. konkurso "Pavyzdingai tvarkoma privataus miško valda" nugalėtojo miškų lankymas, Pakruojis.

___________________________

Po LMSA Valdybos išplėstinio posėdžio metu keltų ir aptartų klausimų, dar patikslinome LMSA pastabas bei pasiūlymus Aplinkos ministerijos pateiktiems viešoms konsultacijoms per teisės projektų sistemą Leidimų miškui kirsti tvarkos pakeitimų ir Vidinių miškotvarkos projektų rengimo taisyklių pakeitimų projektams. Susipažinti su pateiktais pasiūlymais galima čia: