Naujienos

2024 - 04 - 19

LMSA XXVII Generalinė Asamblėje surengta Kaune

Šį penktadienį, balandžio 19 d., LR Žemės ūkio rūmuose surengtoje Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) XXVII Generalinėje asamblėjoje ne tik aptarėme per praėjusius metus nuveiktus darbus, patvirtinome LMSA Valdybos, Revizijos komisijos ir LMSA finansines, ataskaitas, tačiau ir diskutuojame apie aktualiausius miškų ir žemės savininkams klausimus. Pagrindinį pranešimą apie padarė LMSA pirmininkas dr. Algis Gaizutis. Pritarta 3 rezoliucijoms: Dėl kompensacijų tvarkos savalaikio atnaujinimo; Dėl žvėrių daromos žalos miškui mažinimo; Dėl įsikūrimo savo miško valdose galimybių atvėrimo.

Rezoliucija Nr.1. Dėl kompensacijų tvarkos savalaikio atnaujinimo. Būtina savalaikiai atnaujinti LR Vyriausybės nutarimu tvirtinamą "Kompensacijų privataus miško savininkams už saugomose teritorijose nustatytus veiklos apribojimus apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašą" iki š.m. birželio 30 d., prieš įsigaliojant naujos redakcijos LR Saugomų teritorijų įstatymui. Turi parengti AM, tačiau pakeitimų projekto dar nėra, diskusijos dėl to irgi nevyksta.

Rezoliucija Nr.2. Dėl žvėrių daromos žalos miškui mažinimo. Būtina sureguliuoti kanopinių žvėrių skaičių, nes jei kanopinių populiacijos  išliks pernelyg gausios,  dėl jų daromų pažeidimų sveikų miškų neturėsime, o atkurti /įveisti esamus jau dabar  yra sunku.  Ar teks skelbti MORATORIUMĄ miškų atkūrimui/įveisimui???

Rezoliucija Nr.3. Dėl įsikūrimo savo miško valdose galimybių atvėrimo. Būtina sudaryti sąlygas kurtis miško valdose, taip skatinant kuo įvairesnį daugiatikslį miškų panaudojimą, žmogaus kuriamo kraštovaizdžio puoselėjimą ir miško vertės didinimą. Su dideliu dėmesiu išklausėme architekto Algirdo Kaušpėdo kalbą, kurioje jis pagrindė tokipos rezoliucijos būtinumą.

Kaip pastebi asamblėjoje dalyvavusi Renata Dumbraviene, tai žmogus, prisidėjęs prie ateities vizijos "Lietuva 2050" rengimo, kuriantis gražesnę Lietuvą, suprantantis lietuvių poreikius. Algirdas remiasi skandinavų pavyzdžiu ir sako, kad turime nebijoti žmogaus miške ir leisti jam ten įsikurti. Pradžioje galima pradėti nuo poilsinių namelių. Niekas neužstatys visų miškų, užtat žmogus, susikūręs tokį nekilnojamąjį turtą, bus suinteresuotas jį ginti ištikus blogiausiam scenarijui. Labai vertiname Algirdo apsisprendimą tapti LMSA ambasadoriumi nešant į visuomenę šias idėjas.

Svarbus ir konkretus prof. Viktoro Pranckiečio pasisakymas buvo šiltai priimtas asamblėjos dalyvių.

Atvirai ir dalykiškai kalbėjo apie susiklosčiusią situaciją ir kas daroma kylančių problemų sprendimui aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus.

Pasižiūrėjome trumpametražį filmas: ,,KPP aktualijos: geroji praktika ir patirties sklaida įgyvendinant KPP miškininkystėje". [nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=p3-hgHq3mrc ]

Antroje dalyje vyko apskritojo stalo diskusija: „Šalies privačių miškų sanitarinė būklė, prognozės, bei galimi sprendimo būdai“.

Dalyviai: LR Aplinkos viceministras Kęstutis Šetkus, Lietuvos miškų ūkio rūmų prezidentas dr. Remigijus Bakys, VMT Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis, VMT Miško sanitarinės apsaugo skyriaus vedėjas Virgilijus Vasiliauskas ir vyr. specialistas Kęstutis Grigaliūnas, VMU direktoriaus pavaduotojas miškininkystei Mindaugas Petkevičius.

Diskusijos moderatorius: LMSA pirmininkas dr. Algis Gaižutis.

Taip pat širdingai dėkojame UAB “Likmerė” ir jos generaliniam direktoriui - Mindaugui Kasmauskiui, už jau tradicija tapusia - padovanoti LMSA GA dalyviams po berželio sodinuką!