Naujienos

2024 - 04 - 11

Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos darbotvarkėje- aktualūs klausimai

2024 m. balandžio 3 d.  ir balandžio 10 d.vyko Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdžai kurių metu aptarti ne tik medžiotojams, tačiau ir miško bei žemės savininkams aktualūs klausimai. Mūsų asociaciją MTKT atstovauja Vaidotas Beržanskis.

Balandžio 3 d. vykusio posėdžio metu ŽŪM ir AM atstovai pristatė Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, ūkiniams gyvūnams ir miškui apskaičiavimo metodikos pakeitimo projektą. Projektas dar nėra galutinis, ministerijų atstovai dar žada derinti planuojamus pakeitimus su socialiniais partneriais.
Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) raštu pateikėme konkrečius pasiūlymus metodikos projektui.

Balandžio 10 d. Medžioklės tvarkymo konsultacinės tarybos posėdyje svarstyti Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimai (pristatė AM Gamtos apsaugos politikos grupės vadovas Algirdas Klimavičius):

1. dėl Medžioklės įstatymo pakeitimo įgyvendinimo (dėl naktinių taikiklių),
2. dėl medžiotojo bilieto perkėlimo į el. erdvę, žymos apie saugaus elgesio patikrinimą ir kt.
Po pirminio aptarimo AM rengs Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių pakeitimų patikslinimus, kuriuos žadama netolimoje ateityje pateikti Teisės aktų projektų informacinėje sistemoje viešam svarstymui.