Naujienos

2024 - 06 - 29

Miško diena: “Specialistų patarimai ir ES parama miškų savininkams: kaip apsaugoti, naudoti Ir atkurti kinivarpų puolamus eglynus”

Šį penktadienį (2024-06-28), Molėtuose, vyko naudinga konferencija - miško diena: “Specialistų patarimai ir ES parama miškų savininkams: kaip apsaugoti, naudoti Ir atkurti kinivarpų puolamus eglynus”.

Svarbų pranešimą "Žievėgraužio tipografo rizikų valdymas" padarė Valstybinė miškų tarnyba Miškų ūkio priežiūros skyriaus vedėjas Gintaras Pušneraitis ir šio skyriaus vyresnysis patarėjas Lukas Kovalčikas.

Su dideliu susidomėjimu išklausėme Nacionalinės mokėjimo agentūros pranešimą apie ES paramą stichinių nelaimių pažeistų miškų (įskaitant ir kinivarpų pažeistus eglynus) atkūrimą. Pranešėjos: Benedikta RATKEVIČIENĖ, NMA Žemės ūkio paramos departamento Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus

vyriausioji specialistė; Marija SELEZNIOVA, NMA Žemės ūkio paramos departamento Metodikų rengimo ir koordinavimo skyriaus vyriausioji specialistė; Karolina LIUBOMIRSKĖ, NMA Kaimo plėtros, žuvininkystės programų ir nacionalinės paramos departamento Pirmojo paramos administravimo skyriaus vyriausioji specialistė.

Svarbu:  nuo š.m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. į NMA galima kreiptis paramos pagal priemonę "Parama stichinių nelaimių pažeistiems miškams atkurti".

Daugiau informacijos https://rb.gy/6dfeuv

Konkrečiais pavyzdžiais pasidalino MSK "Aukštaitijos šilas" vyr.finansininkė Vilma Židonienė, papasakojusi, kokie iššūkiai kyla miško savininkams, siekiantiems apsinaudoti ES parama stichinių nelaimių suniokotiems miškams atkurti, pateikė keletą labai konkrečių siūlymų.

Saulius Tirevičius, MSK "Aukštaitijos šilas" vadovas ir LMSA Valdybos narys, pateikė ekonominius skaičiavimus, akivaizdžiai parodančius- kuo skubiau pavyksta sutvarkyti kinivarpų pažeistus eglynus, tuo mažesni ekonominiai praradimai patiriami.

Išvykoje į miško valdą, kurioje įsiveisę kinivarpos, diskutavome apie:

  1. Kaip atpažinti pažeistą medį, medžių grupes, medyną?
  2. Kaip turi būti atlikta biržė kirtimui?
  3. Kirtimas. Kada jis vykdomas, kokiu laiku, medienos sandėliavimo atstumai ir jos apsaugos priemonės.

Konkrečiais pavyzdžiais apie medienos kainų priklausomybę nuo medžių pažeidimo lygio pasidalino MSK "Aukštaitijos šilas" komercijos direktorius ir LMSA Valdybos narys Gintautas Versekėnas.

Ačiū gausiai susirinkusiems ir aktyviai dalyvavusiems miškų savininkams. Su įdomumu išklausėme taiklių dr. Remigijaus Bakio, Lietuvos miškų ūkio rūmų prezidento, Vitos Ivaškevičienės, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba Miškininkystės biuro vadovės, miškininkų Raimundo Nagelės, Stasio Stonkaus, Meldo Lampicko, Vaido Žukausko ir kitų pasisakymus.

AM pataria:  Kaip reikėtų elgtis miško savininkams aptikus žievėgraužio tipografo apniktus medžius, kviečiame susipažinti išsamiau mūsų parengtoje atmintinėje – https://t.ly/misko-kirtimai

Kaip prie žievėgraužio tipografo plitimo mažinimo gali prisidėti gyventojai?

Kiekvienas galite būti aplinkosaugininku – tvarkaulietuva.lt interaktyviame žemėlapyje pažymėkite žievėgraužio tipografo pažeistus spygliuočius. Perduotą informaciją tikrinsime ir imsimės miško sanitarinės apsaugos priemonių kartu su kolegomis iš Valstybinė miškų tarnyba ir Valstybinių miškų urėdija.

Primename, kad žievėgraužis tipografas itin pavojingas, kai apninka nuvirtusius, pažeistus medžius ar vyresnius medynus. Ten jis sparčiai dauginasi ir gali pažeisti net sveikas egles.