Naujienos

2024 - 04 - 30

16 ES valstybių narių: Miškų ūkio pagrindu plėtojama bioekonomika turi tapti kitos EK darbo programos centriniu prioritetu

Pagal bendrą keturių miškingų Europos Sąjungos šalių grupės „Už miškus“ („Forest“) pareiškimą, tvari bioekonomika turi būti kitos Europos Komisijos darbo programos pagrindas. Iš viso 16 ES valstybių narių prisijungė prie Suomijos, Švedijos, Austrijos ir Slovėnijos pareiškimo, kuris buvo svarstomas šį pirmadienį, balandžio 29 d., ES Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje.

2024 m. birželio 6–9 dienomis vyks Europos Parlamento rinkimai, o netrukus po to pradės dirbti nauja Europos Komisija, formuosianti 2024–2029 m. EK darbo programą.

Š.m. balandžio 29 d. ES Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje miškingų ES šalių grupė „Už miškus“, kuriai pirmininkauja Suomija ir kurią sudaro Suomija, Švedija, Austrija ir Slovėnija, kaip informacinį temą pristatė poziciją, kad tvarios bioekonomikos ir miškų ūkio vaidmuo kaip  tvarios gerovės ES šaltinis turi būti pripažinti kitoje Europos Komisijos darbo programoje. Pareiškimą parėmė Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos ir Slovakijos delegacijos.

„Bioekonomikos skatinimas yra svarbus visos ES konkurencingumui ir sėkmei. Miškų pagrindu sukurta bioekonomika siūlo sprendimus, kaip sumažinti kritinę priklausomybę ir pasiekti su klimatu ir tvarumu susijusius tikslus bei inovacijas daugelyje skirtingų sektorių“, – kalbėjo Suomijos žemės ūkio ir miškų ūkio ministrė Sari Essayah .

„Šiuo bendru grupės „Už miškus“ pareiškimu norime užtikrinti, kad miškai ir tvari bioekonomika, kurie yra svarbūs ES konkurencingumui, tvariam augimui ir savarankiškumui, ir toliau vaidintų svarbų vaidmenį kitos Komisijos darbe. “ –kalbėjo ministrė S.Essayah.

Lietuvai atstovavęs žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas padėkojo pareiškimo iniciatoriams už svarbų iškeltą klausimą ir patvirtino palaikąs pareiškimą. Jis pabrėžė, kad miškų sektorius yra svarbus Lietuvos bioekonomikai ir tvariam apsirūpinimui šiluma bei energija, prisideda prie šalies nepriklausomybės nuo iškastinių išteklių.

Pateiktas priemonių, kurios turi būti įtrauktos į kitą Europos Komisijos darbo programą, sąrašas
 

Pasak 16 ES šalių remiamo pareiškimo, tvari miškų bioekonomika suteikia puikias galimybes remti bendrus ES interesus – per bioekonomiką galime sukurti pridėtinę vertę tvarios biologinės kilmės produktams, kurti tvarų augimą, remti kaimo vietoves, didinti savarankiškumą, stiprinti. konkurencingumą ir užimtumą.

Tvariu miškų ūkiu pagrįsta bioekonomika jau mažina šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ES ir gali atlikti pagrindinį vaidmenį siekiant klimato tikslų, mažinant priklausomybę nuo iškastinių ir neatsinaujinančių žaliavų ir skatinant žiedinę ekonomiką. Tai reiškia, kad miškų gerovės ir sėkmingos tvarios bioekonomikos užtikrinimas sustiprins ir Europos Sąjungos gebėjimą prisitaikyti bei savarankiškumą.

Pareiškime išvardijamos 10 priemonių, kurių Europos Komisija turėtų imtis, kad išnaudotų bioekonomikos teikiamas galimybes. Siekiant visapusiškai išnaudoti miškų sektoriaus teikiamas galimybes ir remti privačias investicijas bei inovacijas, bioekonomika turėtų būti ES pramonės politikos dalis. Tikslas turėtų būti tvarių inovacijų ir naujų produktų bei paslaugų patekimo į rinką gerinimas. Taip pat svarbu atnaujinti ES bioekonomikos strategiją, kad būtų remiama tvarios bioekonomikos plėtra, kad ji atspindėtų veiklos aplinkos pokyčius ir kintančius poreikius.

Komisija turėtų pripažinti, kad biologiniai produktai pakeičia produktus, pagamintus iš neatsinaujinančių gamtos išteklių, ir skatinti jų įsisavinimą rinkoje bei sumažinti reguliavimo kliūtis.

Tai apima supaprastintas leidimų išdavimo procedūras, tolesnį politikos koordinavimo ir nuoseklumo tobulinimą, glaudesnį privačiojo ir akademinio sektorių bendradarbiavimą ir geresnius gebėjimus nustatyti bioekonomikos sektoriuje veikiančių įmonių galimybes. Be to, bioekonomikos ir biotechnologijų plėtros finansavimas turėtų būti pripažintas atitinkamose ES finansavimo programose.

  • ES šalių grupės „Už miškus“ („Forest“) PAREIŠKIMAS

Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos proga (2024 04 09) žemės ir miško savininkus bei ūkininkus atstovaujančios europinės organizacijos vieningai pasisakė už tvarią bioekonomiką! Palaikėme valstybių narių raginimą teikti pirmenybę tvariai bioekonomikai kitoje Europos Komisijos darbo programoje.

2025 m. ES bioekonomikos strategijos peržiūra turi didžiulę reikšmę. Ji turi vadovauti strategijos autonomijos skatinimui, atspindinčiam šiandienos besikeičiančias realijas. Pabrėžiame būtinybę užtikrinti, kad pirminiai gamintojai- miškų savininkai ir valstybinių miškų valdytojai- užimtų tvirtas pozicijas ir į jų nuomonę būtų įsiklausima.

Susipažinkite su europinių organizacijų bendra atsparesnės ateities vizija: https://europeanlandowners.org/publications/another-push-for-a-forest-based-bioeconomy-that-considers-forest-owners-and-managers/