Naujienos

2023 - 06 - 11

Visuotiniam medžiotojų suvažiavimui: kad neliktų kartėlio santykiuose tarp žemės savininkų ir medžiotojų organizacijų

Šeštadienį, 2023-06-10, Kauno sporto halėje vyko Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugijos (LMŽD) iniciatyva organizuotas Visuotinis medžiotojų suvažiavimas 2023.

Jame dalyvavęs ir medžiotojų bendruomenę pasveikinęs Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacijos (LMSA) pirmininkas Algis Gaižutis pabrėžė:

- medžioklė yra svarbi ir reikalinga ūkinė veikla, vykdoma gamtinius procesus dažniausiai gerai išmanančių medžiotojų;

- ES lygmenyje (iš kur ateina~80 proc. reguliavimo) žemės ir miško savininkai glaudžiai bendradarbiauja su medžiotojais siekiant užtikrinti deramas sąlygas medžioklei (kadangi European Landowners' Organization ir FACE net abejonių nekyla, jog medžioklės teisė yra neatsiejama privačios nuosavybės dalis);

Kad bendradarbiavimas vyktų sklandžiai ir neliktų kartėlio santykiuose tarp žemės/miško savininkų ir medžiotojų organizacijų, LMSA vadovo A.Gaižučio nuomone reikia:
1) teisiškai galų gale įteisinti privačių žemių nuomą medžioklei (medžiotojai ir dabar teigia, kad jie nuomuojasi medžioklės plotus iš valstybės, kasmet sumokėdami ~3,5mln. EUR);
2) pagarbos kito asmens privačiai nuosavybei;
3) sureguliuoti ženkliai išaugusį medźiojamų žvėrių skaičių iki gamtinio taupumo ribų, kad populiacijos išsitektų gamtoje nedarydamos žymios žalos miškams ir ūkininkų pasėliams ;
4) kartu siekti, kad legali ūkinė veikla (ar tai būtų kailinių žvėrelių auginimas, paukštininkystė ar medžioklė) nebūtų uždrausta vien dėl emocijomis paremtų politinių ambicijų ir už tai deramai neatlyginant.
Nuoroda į medžiotojų suvažiavimo transliaciją soc.tinkle Youtube: https://t.ly/Y6U5
"Situacija su medžiokle Lietuvoje yra gera",- tvirtino suvažiavime kalbėjęs aplinkos ministras Simonas Gentvilas, susilaukęs medžiotojų pagyrų už “nieko nepadarymą medžiotojams”, kaip išsireiškė Kęstutis Mažeika. Turima omenyje kito liberalo Eugenijaus Gentvilo teikta Medžioklės įstatymo pataisa, kuria siekta atverti galimybę žemės savininkams formuoti medžioklės vienetus privačioje nuosavybėje.
O kad organizaciniuose reikaluose medžiotojų organizacijos susiduria su daugybe iššūkių, bėdų ir netgi skandalingų negerovių- atvirai kalbėjo LMŽD vadovas Virginijus Kantauskas ir LMS "Gamta" vadovas Raimondas Ribačiauskas.