Naujienos

2022 - 01 - 11

Nacionalinio miškų susitarimo link: pereinama į paskutinį IV-jį NMS etapą

Aplinkos ministerija su procese dalyvaujančiomis grupėmis pereina į paskutinį ketvirtąjį Nacionalinio susitarimo dėl miškų (NMS) etapą, kuriame bus pasiekti susitarimai konkrečiomis temomis ir suformuluotas susitarimus apibendrinantis NMS dokumentas. Šiuo metu susitarimų grupės sklandžiai formuojasi, jos tarsis dėl šalies miškų ateitį lemsiančių svarbiausių temų ir klausimų. NMS Sektorinės grupės iki sausio 5 d. delegavo savo atstovus (po vieną pagrindinį ir vieną pavaduojantį) į susitarimų grupes. Su susitarimų grupių sudėtimi galite susipažinti čia. 

Susitarimų grupės parengs susitarimo formuluotes atsižvelgdamos į šias temas: stabilių ir klimato kaitai atsparesnių miškų formavimas ir miškingumo didinimas, sengirių ir biologinės įvairovės apsauga, visuomenės įsitraukimas į sprendimų priėmimą, miškų sektoriaus atvirumo didinimas, jų socialinės kultūrinės vertės atskleidimas, įvairialypis miško naudų suderinamumas, medieninės ir nemedieninės ekonomikos vystymas, privačių miškų ir viešojo intereso santykis, patrauklių darbo vietų kūrimas su miškais susijusiuose sektoriuose, su jais susijusių mokslo sistemų vystymas.

Sutarta laikytis principo, kad finaliniame susitarime bus tik tie teiginiai, kuriems pritars visos sektorinės grupės. Jeigu skirtingų susitarimo grupių rezultatai prieštaraus vieni kitiems, tuomet šios grupės bendrų susitikimų metu ieškos prieštaravimus mažinančių sprendimų.

Artimiausiu metu bus sudaromas susitarimų grupių susitikimų grafikas sausio-vasario mėnesiams. Kiekviena susitarimų grupė savo galutinį rezultatą – užpildytą darbo knygą – turės pateikti iki 2022 m. vasario 15 d. 

Tokiam susitarimui tinkamiausias būtų gyvų susitikimų formatas, tačiau, atsižvelgiant į esamą Covid-19 ligos situaciją ir siekiant aktyvaus dalyvavimo, bus organizuojami gyvi ir mišrūs (hibridiniai) susitikimai, kuriuose dalyvaus savo sričių specialistai, susibūrę iš skirtingų vietovių.

Siekiant kokybiško darbo ir padėti surasti susitarimus, kiekvienai susitarimų grupei talkins Aplinkos ministerijos paskirti moderatoriai-mediatoriai. O sudėtingose situacijose padės papildomas nepriklausomas NMS konsultantas-derybininkas.