Naujienos

2024 - 07 - 08

Pateikėme LMSA pasiūlymus dėl būtinų sanitarinės apsaugos priemonių stabdant žievėgraužio tipografo plitimą eglynuose

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija (LMSA) susipažinome su  2024 m. liepos 2 d. el.paštu Valstybinės miškų tarnybos pateiktu derinti projektu VMT parengtų būtinų vykdyti sanitarinės miško apsaugos priemonių stichinės nelaimės padarinių šalinimui žievėgraužio tipografo pažeistuose miškuose sąrašu (toliau – Projektas). 

Kaip teigiamą dalyką pastebėsime, kad nors ir pavėluotai, bet galiausiai yra išreikštas noras atsiklausti miškų savininkų nuomonės dėl numatytų vykdyti sanitarinės miško apsaugos priemonių stipriai kenkėjų pažeistuose miškuose, situacijai atskirose savivaldybėse jau pasiekus stichinės nelaimės mastą. Tad vertinome teikiamas priemones realistiškai- per jų praktinio įgyvendinamumo galimybes ir efektyvumą. Teoriškai teisingi, tačiau atsieti nuo gyvenimo realijų, reikalavimai  didelio efekto neduos, o tik sukels sumaištį bei regimybę, kad atsakingos institucijos „kažką daro“.

Detaliau- rasite LMSA paskyroje soc. tinkle Facebook

Pastaruoju metu ši tema l.aktuali.