Naujienos

2023 - 06 - 12

Pranešimas apie Lietuvos PEFC standarto rengimo pradžią

Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacija (LMSA), vadovaudamasi 1992 m. Rio de Žaneiro viršūnių susitikime prisiimtų tarptautinių įsipareigojimų dėl darnaus gamtos išteklių naudojimo, o taip pat didėjančio visuomenės susirūpinimo dėl neigiamo klimato kaitos poveikio ir aplinkos apsaugos reikalavimų, skelbia PEFC Lietuvos miškų sertifikavimo sistemos darniam miškų valdymui (DMV) rengimo proceso pradžią. Šio standarto rengimo pagrindas yra Europos darnaus miškų valdymo kriterijai ir rodikliai, paskelbti 1998 m. Lisabonoje vykusioje Europos ministrų konferencijoje dėl miškų apsaugos

Lietuvos darnaus miškų valdymo standartas atitiks PEFC bazinį standartą PEFC 1003:2018 ir galiojančią teisinę bazę, susijusią su miškų valdymu Lietuvoje.

Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacija, kaip Lietuvos PEFC proceso iniciatorė, pradeda rengti Lietuvos miškų sertifikavimo sistemą, į kurią įeis nacionalinis darnaus miško valdymo standartas ir  jis atitiks bazinį standartą PEFC 1003: 2018, o taip pat esamą šalies teisinę bazę, susijusią su miškų valdymas.

Lietuvos Standarto priėmimo procesas vyks keliais etapais:

- Suinteresuotųjų šalių sąrašo parengimas;

- Viešas proceso pradžios paskelbimas;

- Kvietimas suinteresuotoms šalims dalyvauti procese;

- Darbo grupės sudėties nustatymas;

- Posėdžiai, skirti standarto projekto svarstymui darbo grupėje;

- Pirmas viešas DMV standarto projekto turinio pristatymas (trukmė 60 dienų) ir gautų pastabų bei pasiūlymų peržiūrėjimas;

- Darbo grupėje pasiektas sutarimas dėl DMV standarto turinio;

- PEFC nacionalinė valdymo organizacija priima galutinę DMV standarto versiją.

Tikimasi, kad visas SFM standarto priėmimo procesas iki jo pateikimo PEFC tarybai tvirtinimui truks iki 2024 m. sausio mėn. Tikimasi, kad patikrinimų ir konsultacijų procesas, PEFC tarybos organizuojamas regioninio standarto patvirtinimui, bus baigtas balandžio mėn. 2025 m.

Standarto rengimas bus viešas procesas ir vyks pagal taisykles ir procedūras, aprašytas Standartų rengimo ir atnaujimo tvarkoje. Su dokumentu galima susipažinti Lietuvos miškų ir žemės savininkų asociacijos interneto svetainės (www.forest.lt) skyriuje „Miškų sertifikavimas“, dalyje „PEFC standarto rengimo dokumentacija“.

Klausimus ir pastabas, susijusius su Standarto rengimo ir peržiūros procedūrų turiniu arba pačiu procesu, galima pateikti elektroniniu paštu: pefc@forest.lt.

Lietuvos miško ir žemės savininkų asociacija kviečia suinteresuotąsias šalis įsitraukti į nacionalinio darnaus miško valdymo standarto kūrimo procesą, deleguojant savo kandidatus į darbo grupę. Darbo grupės narių kandidatūros priimamos iki 2023-07-10.

 

LMSA tvirtina Darbo grupės sudėtį, atsižvelgdama į gautų kandidatų profesinę kvalifikaciją ir vadovaudamasi Standartų rengimo ir atnaujinimo procedūrų tvarkos 4.4 ir 5.2.2 punktais.

Tikimasi, kad darbo grupė dirbs liepos ir rugpjūčio mėn. Susitikimai vyks darbo dienomis. Standarto turinys galimai bus aptartas ir priimtas per 3–6 posėdžius. Posėdžiai bus organizuojami tol, kol darbo grupėje bus pasiektas susitarimas dėl standarto turinio.

Daugiau informacijos el. paštu: pefc@forest.lt arba telefonu: +370 686 11384.